Împărțirea vocabularului în vocabular uzual și vocabular cu utilizare limitată ține cont de aria de răspândire a cuvintelor.

Vocabularul uzual

Vocabularul uzual cuprinde cuvintele folosite de întreaga comunitate a vorbitorilor, indiferent de gradul de educație, domeniul de activitate, regiune etc. Acest vocabular se diferențiază de vocabularul fundamental prin factorul frecvență, adică are o sferă puțin mai largă, în sensul că el cuprinde mai multe cuvinte decât cele utilizate zilnic. Acest vocabular conține cuvinte din vocabularul activ, dar și din cel pasiv, precum termeni literari și termeni populari.

Vocabularul uzual poate fi întâlnit în lucrările de lexicologie și sub alte denumiri, precum: fond comun, fond general, vocabular mediu, vocabular supradialectal, vocabular nespecializat.

Vocabularul cu utilizare limitată

Vocabularul cu utilizare limitată cuprinde cuvinte care au o arie restrânsă de folosire, dar caracteristic unor grupe de vorbitori, unor zone, epoci sau vârste. Se împarte la rândul lui în vocabular regional, arhaic, neologic.

Închide meniul