Prin vocabular literar și vocabular popular înțelegem cuvinte grupate conform factorilor socio-culturali, definite de opoziția literar / nonliterar.

Vocabular literar

Vocabularul literar este format din cuvinte care sunt conforme normelor academice ale limbii române, care asigură caracterul unitar, cultivat și îngrijit al limbii. Din punct de vedere al relației cu celelalte vocabulare, vocabularul literar prezintă cuvinte din vocabularul fundamental, prin variantele sale normate, precum și termeni din vocabularele speciale (administrație, știință, artă, presă, literatură etc.) Conform estimărilor lingviștilor, în categoria limbajului îngrijit ar intra aproximativ 4.000 de cuvinte.

Vocabular neliterar

Vocabularul neliterar include variantele lexicale populare, regionale, termeni de jargon, arhaisme etc. Subdiviziunile acestui vocabular sunt: vocabularul popular și vocabularul familial.

Vocabularul popular

Vocabularul popular este format din termeni nestandardizați, folosiți în medii rurale, suburbane și uneori urbane și depinde de: nivelul educativ al vorbitorilor, exclusivitate, expresivitatea termenilor sau dorinței de a evita termeni „pretențioși” (științifici sau literari).

Vocabularul familiar

Vocabularul familiar este este o subramură a celui popular și este alcătuit din cuvinte și expresii folosite în microgrupuri: familie, prieteni, loc de muncă etc.

Închide meniul