Termeni tehnici sunt cuvinte și expresii folosite în diferite domenii ale tehnicii. Cu ajutorul lor sunt denumite uneltele, dispozitivele, mașinile și piesele componente, procesele de fabricație etc.

  • acumulator, alternator, ambreiaj, bielă, bloc motor, bobină de inducție, filtru de benzină (de aer), jantă, habitaclu, pompă de benzină (apă, ulei), rezervor, suspensie, șasiu, valvă etc.

Termenii științifici sunt cuvinte și expresii folosite în diferite domenii ale științei, cum ar fi: lingvistică, fizică, chimie, matematică, biologie, medicină etc.

  • lingvistică: substantiv, subiect, predicat, adjectiv, pronume, adverb, interjecție, diateză, frază, topică etc.
  • matematică: binom, bisectoare, catetă, cosinus, dreaptă, ecuație, ipotenuză, logaritm, perpendiculară, teoremă, unghi etc.
  • chimie: acid, anilină, atom, bază, electron, hidroliză, ion, hidrocarbură, moleculă, solubil, valență etc.
  • meteorologie: climă, ciclon, uragan, fulger, furtună, precipitații atmosferice etc.
  • medicină: alergie, anamneză, bisturiu, incize, infarct, medicament, plagă etc.

În această categorie a termenilor tehnico-științifici nu intră doar cuvinte folosite în disciplinele științifice sau în ramuri tehnice, ci și termeni utilizați în alte domenii restrânse de activitate sau profesii, precum cele din sectoarele economice, drept, administrative și instituționale.

  • administrație: formular, adresă, buget, circulară, decret, lege etc.
  • drept: avocat, delicvent, judecător, jurisconsult, parchet, procuror, proprietate, tribunal, uzufruct etc.
  • armată: batalion, comandant, companie, front, general, ofițer etc.

Caracteristicile termenilor tehnici și științifici

Fiecare din domeniile enumerate mai sus folosesc o terminologie specială, specifică activității desfășurate, care înseamnă un sistem stabil de cuvinte monosemantice (cu un singur sens). Acest ultim aspect este important deoarece în domeniile enumerate rigoare este necesară.

De regulă, acești termeni sunt neologisme și se înmulțesc accelerat deoarece în prezent știința și tehnica cunoaște o dezvoltare explozivă. Totodată, unele din aceste cuvinte au caracter internațional, iar o parte dintre ele au intrat în categoria cuvintelor folosite frecvent (computer, internet, avion etc)

Închide meniul