Elementele de jargon sau cuvintele aparținând jargoanelor fac parte din masa vocabularului și sunt cuvinte sau expresii preluate din alte limbi, întrebuințate de anumite grupuri sau clase sociale din dorința de impresiona și de a se deosebi de oamenii de rând.

Aceste tipuri de cuvinte sau exprimări sunt folosite de persoane care se consideră „deasupra tuturor” și care încearcă să-și arate superioritatea, de fapt suficiență sau/și snobism, prin limbajul folosit.

Elementele de jargon au fost folosite mai cu seamă în secolul al XIX-lea de aristocrație și de vârfurile burgheziei. Cuvintele și expresiile pretențioase, de obicei împrumutate din alte limbi, au avut o sferă de circulație îngustă, fiind menită să dispară (o mare parte au și dispărut).

Elementele de jargon pot fi întâlnite în operele unor scriitori precum I. L. Caragiale, M. Eminescu, V. Alecsandri, unde au fost satirizate și au reprezentat o sursă inepuizabilă de umor.

  • adiaforie (=indiferență), cabulipsi (=a umili), ipolepsis (=stimă), micropsihie (=sfiiciune), pliroforisi (= a informa) – din greacă
  • a blesa (=a ofensa), bonjur (=bună ziua), bonton, demoazelă (=domnișoară), madam (=doamnă), mon cher (=dragul meu), jamais (=niciodată), șic (=distins), au revoir (=la revedere) – din franceză
  • arrivederci (=la revedere), ciao (=salutare), grazie (mulțumesc) – din italiană

Modul de exprimare cu ajutorul elementelor de jargon, prin care se abuzează de împrumuturi lexicale și frazeologice, poate fi întâlnit și în prezent. O serie de oameni, în special cei tineri, folosesc un limbaj care abundă în cuvinte și expresii prețioase din limbi străine, în special engleză. O altă categorie de vorbitori au tendința de a folosi excesiv termeni specifici unor profesii în vorbirea curentă, de multe preluați din limba engleză (cu toate că există și cuvinte românești pentru termeni desemnați).

  • bye-bye, coffe break, full time, part time, training, trend, over, feelingul, forever, high-life, never, thank’s, yes, ok etc.
Închide meniul