Masa vocabularului sau vocabularul secundar este alcătuită din cuvinte care nu sunt cunoscute și folosite de toți vorbitorii unei limbi, deoarece denumesc obiecte și noțiuni cu circulație restrânsă.

În unele lucrări de lexicologie partea aceasta de vocabular mai este numită și restul vocabularului, cu sensul de „restul cuvintelor din vocabular”, adică diferența de la cele 1.500 ale vocabularului fundamental până la totalul de 1750.000 de cuvinte. Chiar dacă termenul de „rest” nu are înțeles peiorativ, ci matematic, este preferabilă denumirea de masa vocabularului.

Noțiunea de masa vocabularului poate fi întâlnită în lucrările de lexicologie și sub următoarele denumiri: vocabular secundar, vocabular disponibil, lexic secundar, lexic pasiv sau restul vocabularului (denumire improprie întâlnită în unele manuale școlare).

Masa vocabularului reprezintă partea cea mai mobilă și cea mai mare a vocabularului, însumând aproximativ 90% din cuvintele limbii române. Așa cum spuneam anterior, cuprinde cuvinte care nu fac parte din vocabularul  fundamental și conține termeni din domenii diverse, unele de strictă specializare. De regulă, utilizarea cuvintelor din acest lexic este limitată la o anumită clasă, grup social sau profesional. Folosirea acestor cuvinte mai poate depinde de un anumit teritoriu sau de o anumită epoca. Din aceste caracteristici se desprind și grupurile lexicale din care este alcătuit vocabularul secundar:

Închide meniul