Schimbarea valorii gramaticale (schimbarea clasei morfologice) sau conversiunea reprezintă procedeul gramatical prin care se face trecerea unui cuvânt de la o parte de vorbire la alta sau dintr-o clasă lexico-gramaticală la alta.

Trecerea de la o parte de vorbire la alta se realizează fără adăugarea afixelor derivative. Prin urmare, trebuie făcută diferența între derivarea cu sufixe, în urma căreia apare o nouă încadrare morfologică a cuvântului derivat și schimbarea valorii gramaticale prin procedee exclusiv gramaticale: adăugarea unui articol sau desinență.

Exemple de derivare cu sufixe:

 • învăța (verb) + suf. -ător > învățător (substantiv)
 • argint (substantiv) + suf. -iu > argintiu (adjectiv)
 • român (substantiv) + suf. -ește > prietenește (adverb)

Exemple de schimbare a valorii gramaticale prin conversiune:

 • suferind (verb la gerunziu) > (oameni) suferinzi (adjectiv)
 • urât (adjectiv) > urâtul (substantiv)
 • ochi (substantiv) > (plin) ochi (adverb)

Mijloace de realizare a schimbării valorii gramaticale

Conversiunea se poate realiza prin două tipuri de mijloace: morfologice și sintactice.

Mijloace morfologice

Mijloacele morfologice constau în adăugarea unor mărci flexionare, dacă noua parte de vorbire este flexibilă sau pierderea mărcilor flexionare, dacă noua parte de vorbire este neflexibilă.  În această situație se află articolul sau desinențele, care prin adăugare sau dispariție, determină trecerea la o nouă clasă morfologică.

Exemple de conversiune prin adăugarea articolului sau desinenței.

 • frumos (adjectiv) > frumosul (substantiv, prin articulare cu art. hot. „-l”)
 • frumos (adjectiv) > un frumos (substantiv, prin articulare art neh. „un”)
 • of! (interjecție) > oful (substantiv, prin articulare cu art. hot. „-l”)
 • of! (interjecție) > ofuri (substantiv, prin adăugarea desinenței)

Exemple de conversiune urmată de pierderea capacității de a adăuga desinențe (de la adjectiv la adverb):

 • film frumos, filme frumoase (adjective prezintă desinențe) > scriu frumos, scrii frumos, scrieți frumos (adverbe, nu prezintă desinențe)

Mijloace sintactice

Mijloacele sintactice constau în așezarea cuvântului în contexte noi în care stabilește relații și îndeplinește funcții sintactice diferite de clasa din care provine.

 • Voi ține minte acest bine pe care l-ai făcut. (adverbul bine a fost introdus în context adjectival ca regent pentru un atribut adjectival, astfel are loc conversiunea de la adverb la substantiv)

De regulă trecerea de la o parte de vorbire la alta este marcată atât sintactic cât și morfologic.

Tipuri de schimbare a valorii gramaticale

Cele mai întâlnite tipuri de conversiune sunt: substantivizarea, adjectivizarea și adverbializarea. Alături de acestea mai există și alte tipuri de conversiune.

Închide meniul