Derivarea regresivă reprezintă un procedeu de obținere a unor cuvinte noi prin suprimarea unor afixe cu valoare lexicală din structura cuvântului de bază.

 • zbucium < zbuciuma (zbuciuma – -a)
 • auz < auzi (auzi – -i)
 • vis < visa (visa – -a)

Deoarece este reversul derivării propriu-zise (progresive), derivarea regresivă a fost numită și derivare inversă (în sens invers).

 • alint < alinta, câștig < câștiga, desfăt < desfăta, îndemn < îndemna, îngheț < îngheța, jur < jura, plac < plăcea, schimb < schimba, văz < vedea; teatrolog < teatrologie, furniza < furnizor, transla < translație

Prin acest mijloc de derivare se obțin cuvinte derivate echivalente structural cu cuvintele formate prin derivare progresivă.

Derivarea regresivă nu trebuie confundată cu derivarea realiză prin substituția de afixe derivativ.

Clasificare

În funcție de clasa lexico-gramaticală a cuvântului de bază de la care se suprimă afixele, derivarea regresivă este postsubstantivală, postadjectivală, postverbală.

Derivare postsubstantivală

Derivarea postsubstantivală reprezintă formarea de noi cuvinte prin suprimarea unor afixe aparținând unor substantive.

 • suprimarea afixului : mașter < mașteră, mâț < mâță, pisic < pisică; alun < alună, banan < banană, cais < caisă, căpșun < căpșună, frag < fragă, mandarin < mandarină, vișin < vișină, zarzăr < zarzără;
 • suprimara sufixului -ie: gelozi < gelozie (rar); biolog < biologie, ecolog < ecologie, endocrinolog < endocrinologie, geodez < geodezie, ortoped < ortopedie, papetar < papetărie
 • suprimarea sufixului -re: aniversa < aniversare, autoservi < autoservire, calcifica < calcificare, radiofica < radioficare

Derivare postadjectivală

Derivarea postsubstantivală reprezintă formarea de noi cuvinte prin suprimarea unor afixe aparținând unor adjective. Se întâlnește mult mai rar, deoarece numărul total al adjectivelor e mai mic decât cel al substantivelor, la fel și numărul sufixelor adjectivale.

 • suprimarea sufixului -t: catifela < catifelat, bălța < bălțat, coroia < coroiat, desăvârși < desăvârșit, jigări < jigărit, pițigăia < pițigăiat, timora < timorat, uzita < uzitat
 • suprimarea -ic: aerodinam < aerodinamic

Derivare postverbală

Derivarea postsubstantivală reprezintă formarea de noi cuvinte prin suprimarea unor afixe aparținând unor verbe.

 • suprimarea sufixului -a: astâmpăr < astâmpăra, avânt < avânta, blestem < blestema, botez < boteza, câștig < câștiga, cuget < cugeta, descânt < descânta, îndemn < îndemna, îngheț < îngheța, jur < jura, răsfăț < răsfăța, sărut < săruta, seamăn < semăna, suspin < suspina, tremur < tremura, zbor < zbura; ceartă < certa, joacă < juca, rugă <ruga
 • suprimarea sufixului -i: auz < auzi, miros < mirosi, trai < trăi; bârfă < bârfi; clipă < clipi, dovadă < dovedi, goană < goni, lipsă < lipsi, odihnă < odihni, pază < păzi, poruncă < porunci, prigoană < prigoni
 • suprimarea sufixului -ui: jind < jindui
 • suprimarea sufixului -ea: plac < plăcea, veghe < veghea
Închide meniul