Derivarea cu sufixe sau sufixarea constă în adăugarea unor sufixe lexicale în urma rădăcinii cuvântul bază.

Limba română a dezvoltat procedeul de formare de noi cuvinte prin sufixare încă din primele momente ale existenței sale. Unele sufixe și-au încheiat productivitate, în timp ce altele mai sunt productive și în prezent.

Cuvintele derivate cu sufixe pot fi obținute de la cuvinte de bază care aparțin sau nu aceleiași clase lexico-gramaticale și au în plus, de obicei, o anumită nuanță semantică.

Derivatele formate cu ajutorul sufixelor se împart în funcție de partea de vorbire creată după adăugarea sufixului. Astfel putem avea:

Substantive

Nume de agent

-ar acar, argintar, aurar, berar, blănar, brutar, bucătar, cărămidar, ceasornicar, cizmar, clopotar, cojocar, coșar, dogar, fierar, gazetar, gestionar, grădinar, lăptar, lăutar, lingurar, meșteșugar, morar, pădurar, plăcintar, plugar, portar, potcovar, rotar, strungar, tăbăcar, tâmplar
-aș arc, bogăt, borf, călăr, căruț, cercet, ceter, chiri, cos, făpt, hăit, industri, luntr, nunt, ost, plut, poșt, suliț, trâmbiț, țint, vâsl
-eț cântăr
-(a)giu camionagiu, cusurgiu, mahalagiu, pastramagiu, reclamagiu, scandalagiu, sifonagiu, țambalagiu
-ist căminist, ceferist, complotist, dinamovist, fochist, fotbalist, gornist, junimist, microbist, pașoptist, poporanist, penelist, pesedist, rapidist, stelist, șahist, tractorist, țărănist, zeflemist
-tor apărător, băutor, bobinator, călător, cercetător, cioplitor, colindător, crescător, desenator, domnitor, dregător, fumător, ghicitor, încasator, îndrumător, îngrijitor, înotător, învățător, jucător, judecător, lucrător, luptător, muncitor, scriitor, vorbitor
-ier bufetier
-er oier

Pentru denumirea instrumentelor

-ar alfabetar, brăzdar, cenușar, coșar, florar, grânar, merindar, pieptar, porumbar, ștergar, umbrar, vânturar
-(ă)tor bătător, dormitor, încălțător, plutitor, schimbător, storcător, ștergător, tocător, trăgător
-(ă)toare afumătoare, ascuțitoare, cingătoare, clocitoare, învelitoare, nituitoare, pocnitoare, răzătoare, secerătoare, strecurătoare, stropitoare, treierătoare, vânturătoare
-(i)toare ascuțitoare
-ău mestecău
-uș arc
-ură ștergură

Nume păsări; pești; plante

-ar alunar, cânepar, fluierar, forfecar, lăcustar, lopătar, mărăcinar, scoicar, șerpar, viespar; chișcar, fugar, fusar, nisipar, țipar; cenușar, frăgar, gogoșar, porumbar
-aș ferăstr, prundăr; morun; colțun, ungur, topor
-an boulean, sorean
-ariță broscariță, degetariță, limbariță, măselariță, nebunariță, pelinariță, șerpariță, vinariță
-ean dumbrăveancă
-el albinărel, pescărel, vânturel; fântânel, pietroșel; brumărel, clopoțel, gălbenel, ghiocel, păducel, stânjenel
-ică stufărică; burtică; argințică, lumânărică, răchițică, stejărică
-șor, -șoară, -ioară, -ior domnișor; albișoară, lăpticioară, roșioară; cimbrișor, crețișoară, grâușor, lăcrămioară, ovăscior, tămâioară, verzișoară
-iță gârliță, scrofiță, brumăriță, frunzăriță, pescăriță; dunăriță, fântâniță; albăstriță, crăiță, garofiță, gălbiniță, lămâiță, păștiță, peliniță, tămâiță
-oi pițigoi; codoi
-os bălos
-toare ciocănitoare, privighetoare
-uș bărbăt, pescăr, țigăn; cercel, păi
-ușă căldărușă
-ușcă plevușcă, podușcă
-uță burticuță, pod; brâncuță, feriguță, panglicuță, scânteiuță, spinuță, steluță, urzicuță

Nume de locuitori

-an african, american, băcăuan, hațegan, italian
-ean bucureștean, craiovean, clujean, maramureșean

Cu sens colectiv

-ăraie apăraie, colbăraie, fumăraie, prăfăraie
-ărie argintărie, bostănărie, ierbărie, pepenărie, rufărie, văsărie, vispărie
-et alunet, arboret, bănet, bătrânet, brădet, cornet, făget, frăsinet, gorunet, muieret, nucet, plopet, pomet, puiet, stejăret, tineret, vișinet
-ime boierime, calicime, dăscălime, funcționărime, golănime, haiducime, iepurime, iobăgime, mulțime, muncitorime, nobilime, ostășime, păgânime, pedestrime, secuime, studențime, școlărime, țărănime, ungurime
-iș alun, anin, arin, bolovăn, brăd, cărpin, des, gorun, grop, mărăcin, mestecăn, păltin, păpur, pietr, prund, stejăr, stufăr, tufăr, tuf, zmeur
-iște aluniște, ariniște, cânepiște, gropiște, iniște, porumbiște, pruniște, rariște, trifoiște

Pentru denumirea unor abstracțiuni

-at decanat, rectorat
-(ă)tate bunătate, greutate, întâietate, noutate, puținătate, pustietate, răutate, singurătate, străinătate, strâmbătate, ușurătate, vecinătate, vietate
-anță cutezanță
-etate întâietate
-eală acreală, amăgeală, amorțeală, buimăceală, croială, făgăduială, găteală, greșeală, hoinăreală, înghesuială, îndrăzneală, nădușeală, oboseală, păcăleală, răceală, săpuneală, socoteală, tocmeală, trăncăneală, zăpăceală, zugrăveală
-ie boierie, călătorie, cerbicie, cununie, cuscrie, diaconie, domnie, duioșie, feciorie, fudulie, hărnicie, măgărie, măreție, mândrie, mișelie, mitocănie, omenie, preoție, prostie, robie, rodnicie, sărăcie, sclavie, tărie, ticăloșie, trăinicie, veșnicie, vrednicie, viclenie
-ime acrime, adâncime, agerime, câtime, cruzime, desime, grăsime, grosime, iuțime, întregime, lărgime, limpezime, lungime, mărime, micime, profunzime, rotunjime, subțirime, usturime, vechime
-ință adeverință, biruință, căință, cerință, chibzuință, credință, cuviință, dorință, făgăduință, ființă, folosință, îngăduință, locuință, năzuință, nesocotință, obișnuință, pocăință, prisosință, putință, silință, sârguință, socotință, stăruință, străduință, suferință, trebuință, umilință, ușurință, voință
-ism afacerism, ardelenism, bănățenism, bonjurism, bucovinism, carierism, huliganism, literalism, lichelism, moldovenism, muntenism, oltenism, orășenism, parnasianism, pașoptism, poporanism, semănătorism, străinism, trăirism, țărănism
-itate exactitate, mobilitate, postumitate, sticlozitate
-ărie copilărie
-(ă)tură apucătură, degerătură, învățătură, lovitură
-ură acritură, adunătură, arsură, bubuitură, călcătură, corcitură, cotitură, dărâmătură, degerătură, despicătură, frecătură, ieșitură, iscălitură, izbitură, încărcătură, încurcătură, înjurătură, întorsătură, învățătură, lătrătură, legătură, lipitură, murătură, mușcătură, picătură, pieptănătură, răcitură, răritură, săritură, secătură, semănătură, strânsură, tăietură, țesătură, tipăritură, udătură, uitătură, uscătură, vechitură, zgârietură
-oare măsurătoare
-enie ciudățenie, muțenie, zgârcenie
-iș su, povârn
-îș coborîș
-lâc caraghioslâc, haimanalâc
-șug prieteșug
-uș alb, gălben

Augmentative

-an băietan, bețivan, bogătan, chițcan, cloncan, golan, grăsan, juncan, lungan, puștan, sărăcan, șoiman
-andru băiețandru, copilandru, flăcăiandru, puiandru
-ău mâncău
-ișcană fetișcană
-oaie bărbătoaie, cuțitoaie, căsoaie, furcoaie, lădoaie, tălpoaie
-oi acoi, băiețoi, bărbătoi, butoi, cuțitoi, copoi, iepuroi, lupoi, băboi, buboi, cănoi, căsoi, cărțoi, furcoi, gâscoi, lădoi, măturoi, maimuțoi, nevăstoi, pălmoi, păpușoi

Diminutive

-aș amor, articol, balon, balcon, băieț, borcăn, ciobăn, copil, cuțit, fecior, flutur, guler, izvor, păun, pârâi, român, strugur, umer
-el argățel, băiețel, berbecel, borcănel, brotăcel, buchețel, bumbăcel, cojocel, copăcel, cumnățel, cuvințel, dovlecel, degețel, ghiocel, ghiozdănel, ibricel, mijlocel, motănel, nepoțel, orășel, păhărel, scăunel, soldățel, șoricel
-ea rămurea
-eț boul, brâul, cornul, cheful, coșul, crângul, dâmbul, gărdul, gerul, ghemul, grupul, globul, jghebul, murgul, omul, puful, stegul, vântul
-ic bădic, bunic, frătic, pătic, popic, pupic, tătic
-ică ică, albinică, bădică, băiețică, băuturică, berică, burtică, bunică, bucățică, brânzică, cărnică, feciorică, fetică, fântânică, găurică, ginerică, lingurică, legăturică, mămică, mătușică, mâncărică, moșulică, mutulică, nevestică, păsărică, plimbărică, rămurică, scrisorică, supică
-ice pădurice
-ioară aripioară, căprioară, căscioară, făclioară, inimioară, moșioară, plăpumioară, soțioară, vrăbioară
-cioară mustăcioară
-șoară buzișoară, frunzișoară, domnișoară, lefșoară, luntrișoară, mutrișoară, oglinjoară, perișoară, tărișoară
-ior călcâior, căprior, ciorăpior, dulapior, obrăjor, pantofior, soțior
-cior bărbăcior, cârnăcior, glăscior, născior, oscior
-șor bețișor, căpușor, cuibușor, domnișor, delușor, lemnișor, locșor, lucrușor, mărțișor, omușor, plugușor, prunișor, târgușor, trupșor, vântișor, viermișor, verișor
-iță albiniță, aluniță, bărbiță, blăniță, bubiță, căpriță, cheiță, ciobăniță, codiță, copiliță, diavoliță, fetiță, fustiță, grădiniță, guriță, lădiță, linguriță, odăiță, oiță, oliță, peniță, perniță, poieniță, portiță, rotiță, scăriță, tigăiță, turtiță, vulpiță
-uc frătiuc
-ui brădui
-uie cărăruie, ferăstruie
-uleț brăduleț, gărduleț, omuleț, ursuleț
-uș bărbăt, cățel, cercel, greier, inel, lemn, măgăr, pescăr, purcel, țigăn, urechiușă, vițel
-uț ac, ban, blid, căl, cerb, del, drum, fir, gărd, ied, miel, mândr, murg, neic, nod, păt, pui, spic, tren
-uță albinuță, băncuță, bărcuță, băsmăluță, broscuță, cafeluță, cănuță, căsuță, condicuță, crenguță, făbricuță, franzeluță, ghetuță, liniuță, măicuță, mămăliguță, măsuță, nevăstuță, opincuță, panglicuță, panseluță, pălăriuță, plăcuță, perdeluță, punguță, pisicuță, săbiuță, steluță, sticluță, trăistuță, urzicuță, vărguță, vrăbiuță
-icică cărticică, foicică, scăricică
-uliță frunzuliță, furculiță

Locative

-ărie blănărie, gogoșărie

Moționale

casieră, cucoană, cumnată, copilă, elevă, fecioară, prietenă
-an ciocârlan, curcan, gâscan
-că italian, român, sas, țăran, țigan
-easă baroneasă, căpităneasă, cârciumăreasă, croitoreasă, lăptăreasă, mireasă, spălătoreasă
-esă contesă, negresă, prințesă
-eză coafeză, tricoteză
-iță băciță, casieriță, dăscăliță, doctoriță, hangiță, măgăriță, pictoriță, sculptoriță
-oi broscoi, mierloi, rățoi, vulpoi
-oaică arăboaică, bulgăroaică, cehoaică, cerboaică, drăcoaică, englezoaică, grecoaică, leoaică, lupoaică, nemțoaică, rusoaică, sârboaică, tigroaică, turcoaică, unguroaică, ursoaică

Adjective

Însușiri în mod abstract

-al mormântal, săptămânal, vamal, poporal
-ar fugar, inelar, marfar, mijlocar, șoricar
-at borcănat, buzat, catifelat, cerat, colțat, coroiat, dungat, gogonat, gulerat, gușat, inelat, înmănușat, manichiurat, mărgelat, moțat, neobrăzat, pistruiat, sprâncenat, urecheat, vărgat
-bil apărabil, atacabil, auzibil, citibil, demascabil, descifrabil, difuzabil, locuibil, măsurabil, mâncabil, vindecabil
-esc bărbătesc, boieresc, domnesc, drăcesc, duhovnicesc, femeiesc, firesc, golănesc, ingineresc, judecătoresc, lumesc, meșteșugăresc, muncitoresc, omenesc, pământesc, păstoresc, prietenesc, strămoșesc, tineresc, voinicesc
-ian arghezian, eminescian
-icios urâcios
-istic calendaristic, fotbalistic, muzeistic
-iu aluniu, arămiu, argintiu, auriu, azuriu, brumăriu, cafeniu, căpșuniu, cărămiziu, cenușiu, ciocolatiu, cireșiu, fistichiu, fumuriu, liliachiu, măsliniu, pământiu, plumburiu, portocaliu, purpuriu, rubiniu, ruginiu, sidefiu, trandafiriu, vioriu, vișiniu
-os argintos, ațos, cărnos, dureros, focos, frunzos, îndoios, înecăcios, întunecos, geros, gustos, ierbos, lăptos, lânos, lăudăros, lemnos, lucios, lunecos, mătăsos, mlădios, sângeros, scârbos, tăios
-tor folositor, grăitor, hrănitor, plictisitor, uluitor, vindecător, zornăitor

Însușiri ale obiectelor percepute cu simțurile

-atic roșiatic, subțiratic
-eag dulceag
-ișor acrișor
-icios albicios
-iu albiu
-os deluros, măluros, mătăsos, scorburos
-(ă)tor mirositor, supărător
-ui amărui, gălbui
-uț acr

Însușiri ale oamenilor și animalelor

-aș(ă) bucluc, cod, frunt, mărgin, mijloc, nărăv, nevoi, păgub, pizm, truf
-atic lunatic, nebunatic, tomnatic, ușuratic, vânturatic
-el bătrânel, cumințel, curățel, frumușel, drăguțel, mărunțel, mititel, singurel, tinerel, ușurel, urâțel
-ăreț alergăreț, băgăreț, cântăreț, certăreț, descurcăreț, iubăreț, infigăreț, petrecăreț, plimbăreț, plângăreț, vorbăreț, zâmbăreț
-nic amarnic, dornic, fățarnic
-uț mic, plin
-os arătos, arțăgos, bălos, bănos, bătăios, botos, bubos, bucuros, câinos, colțos, conștiincios, copilăros, dințos, drăcos, drăgăstos, fălos, fioros, fricos, furios, inimos, mintos, mucos, năsos, plângăcios, supărăcios
-tor(-toare) ascultător, bănuitor, băutor, binevoitor, chinuitor, dator, fermecător, iubitor, lămuritor, mâncător, poruncitor, răspunzător, triumfător

Pentru denumirea originii

-ean ardelean, craiovean, muntean
-esc armenesc, franțuzesc, englezesc, italienesc, muntenesc, orășenesc, românesc, rusesc, sătesc, turcesc, țărănesc
-ez albanez, berlinez, olandez, suedez

Adverbe

Pentru denumirea unor modalități

-ește englezește, franțuzește, frățește, iepurește, latinește, românește, tinerește, vitejește
-iș(-âș) cruc, chiorâș, fur, morț, piept, piez, târâș
-mente actualmente, literalmente, realmente

Verbe

-a aconta, amaneta, amenda, ancora, amoreza, arenda, aresta, bandaja, bășica, brăzda, cartela, cartografia, conspecta, contura, curenta, curta, definitiva, depărta, depozita, elogia, externa, faianța, falimenta, fremăta, grebla, lectura, macheta, mozaica, omagia, patrula, proiecta, rașcheta, remiza, șablona, urgenta, xeroxa, visa
-i ciocăni, domestici, folosi, gândi, mineri, nimici, numi, tutui
-iza abstractiza, activiza, adjectiviza, ambiguiza, anatemiza, aseleniza, bagateliza, caracteriza, caricaturiza, clasiciza, canoniza, etapiza, formaliza, hiperboliza, idiliza, ilegaliza, maghiariza, maturiza, mușamaliza, nominaliza, orășeniza, periodiza, permanentiza, plasticiza, provincializa, româniza, semaforiza, seminariza, substantiviza
-(i)ona achiziționa, atenționa, concesiona, concluziona, decepționa, distorsiona, fisiona, flexiona, gestiona, impulsiona, inscripționa, interacționa, porționa, restricționa, sciziona
-ui biciui, chefui, chiui, drăcui, drămui, hurui, împrejmui, hălădui, păsui, sfătui, șlefui
Închide meniul