Derivarea progresivă (propriu-zisă) înseamnă procedeul de formare a unor cuvinte noi prin adăugarea unor afixe derivative la rădăcina sau tema unui cuvânt.

Derivarea progresivă este cel mai frecvent tip de derivare și totodată și cel mai productiv procedeu de formare a cuvintelor noi.

Derivarea progresivă este de două feluri: sintetică, care se împarte la rândul ei în derivare cu sufixe (sufixare) și derivare cu prefixe (prefixare) sau parasintetică, apare atunci când cele două tipuri de derivări sintetice se combină.

Deosebirea între derivarea cu sufixe și cea cu prefixe nu constă doar în poziția afixului față de radical. Prefixele nu cer eliminarea morfemelor gramaticale în procesul de derivare, prin urmare ele sunt adăugate cuvântului nu radicalului. În plus, prefixele nu schimbă încadrarea morfologică a bazei.

Derivare cu sufixe

Derivarea cu sufixe sau sufixarea înseamnă adăugarea unui sufix la sfârșitul rădăcinii sau la o temă. Se adaugă la sfârșitul rădăcinii când rădăcina este identică cu cuvântul de bază, iar la sfârșitul temei când baza este un derivat. Derivatele cu sufixe pot fi obținute de la cuvinte de baza care aparțin sau nu aceleiași clase lexico-gramaticale și pot avea în plus față de ele o nuanță semantică.

  • sufix adăugat la sfârșitul rădăcinii: bun > bunic (bun + -ic)
  • sufix adăugat la sfârșitul temei: grădinar > grădinărie (grădinar + -ie; grădinar este tema, fiind un derivat de la rădăcina grădină)
Pentru mai multe detalii despre derivare cu ajutorul sufixelor, precum și pentru exemple de cuvinte realizate cu sufixe, vezi Derivarea cu sufixe.

Derivare cu prefixe

Derivarea cu prefixe sau prefixarea înseamnă adăugarea unui prefix înaintea cuvântului de bază.

  • modern > ultramodern (ultra- + modern)
  • carpatic > intracarpatic (intra- + carpatic)
Pentru mai multe detalii despre derivare cu ajutorul prefixelor, precum și pentru exemple de cuvinte realizate cu prefixe, vezi Derivarea cu prefixe.

Derivare parasintetică

Derivare parasintetică sau mixtă înseamnă adăugarea simultană de prefixe și sufixe la aceeași temă lexicală.

  • dulce > îndulci (în- + dulc + -i)
  • pătură > împături (îm- + pătur + -i)
Închide meniul