Derivarea prin substituție de afixe este un tip de derivare în care se înlocuiește un afix lexical cu alt afix echivalent într-un cuvânt de bază.

  • descreți, despleti, dezgropa sunt formate prin înlocuirea lui în- din încreți, împleti, îngropa cu prefixul des-
  • corigență s-a format de la corigent prin înlocuirea sufixului -ent cu -ență
  • descâlci (des- + câlci) > încâlci (în- + câlci)
  • despături (des- + pături) > împături (îm- + pături)

Derivarea prin substituția de afixe nu trebuie confundată cu derivarea regresivă. Și în derivarea prin substituție se suprimă un afix derivativ, dar se adaugă un alt afix derivativ. În cazul derivării regresive lexicale după ce se suprimă un afix nu se mai adaugă nimic.

Cele mai numeroase cuvinte obținute cu ajutorul derivării prin substituție sunt verbe (antonime), dar pot fi obținute și substantive sau adjective.

Verbe

  • înlocuire în-/îm- cu des-: încâlci – descâlci, încolăci – descolăci, încreți – descreți, încrucișa – descrucișa, înfoia – desfoia, înfrunzi – desfrunzi, împături – despături, înzăpezi – deszăpezi

Substantive

  • înlocuire -or cu -ură: editor editură
  • înlocuire -ent cu -ență: absent – absență, abundent – abundență, consecvent – consecvență, elocvent – elocvență, frecvent – frecvență

Adjective

  • înlocuire -at cu -iu: catifelat – catifeliu
Închide meniul