Contaminația (încrucișare) este un procedeu secundar de obținere a cuvintelor prin împletirea formelor a două cuvinte. Pentru a fi un procedeu de formare a cuvintelor este necesar ca noile cuvinte să fi unități lexicale noi și nu variante.

De regulă, cuvintele formate prin contaminație sunt compuse tautologice. Există exemple în care elementele componente cu același sens sunt ușor de identificat de vorbitori, dar există și cazuri în care tautologia este identificată doar de specialiști.

  • cocostârc < cocor + stârc
  • rotocol < roată + ocol
  • vroiam < vream + voiam
  • cazarmament < cazarmă + armament
  • datină < dĕdina („moștenire” în slava veche) + dat
  • răstimp < rastonpŭ („după timp” în slava veche) + timp
  • grangur < gangur (din lat. galgulus) + graur
  • colet < colis (din fr.) + pachet
  • imbold < impuls (lat. impulsus) + bold (bodlı „ghimpe” în slava veche)

Dacă în exemplele anterioare cuvintele s-au format prin contaminații neintenționate, există și cuvinte create intenționat prin contaminație. Acestea din urmă sunt realizate pentru amuzament sau pentru ironizare și pot fi întâlnite în scrierile lui Ion Creangă. Spre exemplu: nepurcele < nepote + purcele, furloase < furase + luase.

 

Închide meniul