Lista de mai jos cuprinde exemple de sufixoide (pseudosufixe sau false sufixe), care intră în compunerea tematică a cuvintelor. Pentru mai multe detalii despre aceste elemente de compunere tematică, vezi sufixoidele.
A
–agog, –gog, –agogie („care conduce”)
–agorie, –agoric („redare, prezentare”)
–ambul („care merge, umblă”)
–arh, –arhie („șef, conducător”)
–atlon („probă, exercițiu”)
B
–bal („mingie”)
–buz, –bus („vehicul pentru transport în comun”)
C
–card, –cardie, –cordie („inimă”)
–cefalie („cap”)
–cid („a ucide”)
–citoză („celulă”)
–crat, –cratic, –crație („putere”)
–cromie („culoare”)
–cultor („care cultivă”)
D
–dezie, –dezic („a împărți”)
–didact („care a învățat”)
–doc („prin care trece”)
–duct („care duce”)
E
–edru („latură, față, bază”)
–enteric, –enterie („intestin”)
–epie („pronunțare”)
–erast („îndrăgostit”)
–ereză („luare, punere”)
–exie („stare”)
F
–fag, –fagie („a mânca, a absorbi”)
–fer, –fera („care poartă, conține, produce”)
–filie („a iubi”)
–fob („care urăște, are oroare, respinge, căruia îi este frică”)
–for („care duce, poartă”)
–form („formă, aspect”)
–frenie („minte, inteligență”)
–ftong („sunet”)
–fug („care fuge, care alungă, respinge”)
G
–gam, –gamie („căsătorie, unire”)
–gen („care produce, care ia naștere”)
–gon („unghi”)
–gramă („scriere, înregistrare”)
–grif („enigmă”)
H
–hton („pământ, țară”)
I
–id („în formă de”)
L
–latru, –latrie („care se închină”)
–lingv („limbă”)
–loc, –locvent, –lecvență („care vorbește”)
–logie („care studiază”)
M
–man („pasionat”)
–man, –men („om, bărbat”)
–mer („parte”)
–mestru („lună”)
–micină („ciupercă”)
–morf („formă”)
N
–naut („cel care conduce sau călătorește cu un vehicul plutitor”)
–odie („cântec, melodie”)
O
–ol, –olină („ulei”)
–onim, –onimie („nume”)
–op, –opie, –opsie („ochi, vedere”)
–orama, –rama („spectacol”)
P
–par („care naște”)
–ped („picior”)
–pedie, –ped („educație”)
–pepsie („digestie”)
–plan („care plutește”)
–plegie, –plegic („paralizie”)
–plica („a îndoi”)
–pol („dreptul de a vinde”)
–polă („oraș”)
R
–ree („scurgere”)
S
–scop, –scopic, –scopie („care privește, care examinează”)
–silab („silabă”)
–stat, –stazie („care stă, static; care oprește”)
–strof („care răstoarnă, care întoarce”)
T
–taf („mormânt”)
–tecă („dulap, cutie; colecție”)
–termie („căldură, temperatură”)
–tipie („caracter”)
–tron („în legătură cu particulele elementare; instalație”)
U
–urg, –urgie („care lucrează, care face”)
V
–vor („mâncător”)
Z
–zof, –zofie („înțelept”)

Închide meniul