Lista de mai jos cuprinde exemple de prefixoide (pseudoprefixe sau false prefixe), care intră în compunerea tematică a cuvintelor. Pentru mai multe detalii despre aceste elemente de compunere tematică, vezi prefixoidele.
A
acvi–, acva–, aqua– („apă”)
aden(o)– („glandă”)
aero– („avion, aviație”)
agro–, agri– („agricultură”)
algo– („durere”)
alo– („altul, diferit”)
alti– („înălțime, altitudine”)
ambi– („amândoi”)
amfi– („în două feluri; de jur împrejur”)
ampelo– („viță de vie”)
andr(o)– („bărbat”)
antrop(o)– („om”)
api– („albină”)
arhe(o)– („vechi”)
arteri(o)– („arteră”)
artro– („articulație”)
astro– („stea”)
atmo– („aer”)
audio– („auz”)
auri–, aureo– („aur”)
aut(o)– („însuși, singur; automobil, mașină”)
avi– („pasăre”)
axio– („valoare”)
B
bacteri(o)– („bacterie”)
balneo– („de băi, balnear”)
bar–, baro– („greutate; presiune; grav”)
bi–, bis– („doi, de două ori, dublu”)
biblio– („carte”)
brahi(o)– („scurt”)
bronho– („bronhii”)
C
cac(o)– („urât, rău, greșit”)
cali–, calo– („frumos”)
calori– („căldură”)
cardi(o)– („inimă”)
carto– („hartă, grafie, plan”)
cefal(o)– („cap”)
centi– („o sută, a suta parte”)
centri–, centro– („centru”)
cerebr(o)– („creier”)
chemo–, chimio– („chimie, chimic”)
chin(o)– („mișcare”)
cisto– („bășică, vezică”)
cito– („celulă”)
claustro– („loc închis”)
clepto– („a fura”)
climato– („climă”)
cloro– („verde”)
color(i)– („culoare”)
cosm(o)– („univers”)
cox– („coapsă”)
cranio– („craniu”)
cripto– („ascuns”)
crom(o)–, cromato– („culoare”)
cvadri–, cvadra–, cvadru–, cuadri–, quadri– („patru”)
cvasi–, cvazi–, cuasi–, quasi– („pe jumătate”)
D
dactil(o)– („deget; în legătură cu mașina de scris”)
dec(a)– („zece”)
deci– („a zecea parte”)
defecto– („defect”)
dei– („zeu, Dumnezeu”)
delt– („triunghiular, în forma literei grecești delta”)
dem(o)– („popor”)
demi– („jumătate”)
dendro– („arbore”)
densi– („densitate”)
denti– („dinte”)
deonto– („datorie; uzanță”)
dermat(o)–, derm(o)– („piele”)
dextro– („dreapta”)
di– („doi”)
diali– („separat”)
dico–, diho– („în două părți”)
du(o)– („doi”)
E
echi– („egal”)
electro–, electri– („electricitate”)
embrio– („embrion”)
empirio– („experiență”)
endeca– („unsprezece”)
enter(o)– („intestin”)
entomo– („insectă”)
epistemo– („cunoaștere”)
erbi– („iarbă”)
eroto– („dragoste”)
etimo– („adevărat”)
etio– („cauză”)
etno– („popor”)
eu– („frumos, bun, bine”)
F
fago– („a mânca, a absorbi”)
faringo– („faringe”)
farmaco– („medicament”)
febri– („febră”)
fil(o)– („a iubi”)
fito– („plantă”)
fizio– („natură, înfățișare, caracteristică, funcțiunile organismului”)
flebo– („vână”)
flori– („floare”)
fon(o)– („sunet, voce”)
foto–, fos– („lumină; fotografie, fotografic”)
fratri– („frate”)
frazeo– („frază”)
freno– („minte, inteligență”)
ftizio– („tuberculoză”)
fulmi– („care se aprinde, care explodează”)
fumi– („fum”)
fungi– („ciupercă”)
G
gastr(o)–, gastero– („stomac”)
geo– („pământul, globul terestru”)
geronto– („bătrân, bătrânețe”)
gineco– („femeie”)
gir(o)– („cerc, rotire, rotativ”)
glacio– („gheață”)
glic(o)–, gluc(o)–, glicoz–, glucoz– („dulce”)
glos(o)–, glot(o)– („limbă”)
gnoseo– („cunoaștere”)
grafo– („scriere”)
H
hect(o)– („o sută”)
hem(o)–, hemato– („sânge, hematii, hemoglobină”)
hepato– („ficat”)
hept(a)– („șapte”)
heter(o)–, eter(o)– („alt, diferit”)
hex(a)– („șase”)
hip(o)– („cal”)
homeo– („de același fel, asemănător”)
horti– („grădină”)
I
ideo– („idee”)
idio– („propriu, specific”)
igni– („foc”)
ihti(o)– („pește”)
izo–, iso– („egal, la fel”)
K
kilo– („o mie”)
L
labio– („buze”)
lacto–, lacti– („lapte”)
laparo– („abdomen”)
laring(o)– („laringe”)
legumi– („legumă”)
lexico– („lexic”)
lingvi– („limbă”)
lit(o)– („piatră”)
log(o)– („cuvânt, vorbire”)
lomb(o)– („șale”)
longi– („lung”)
M
macro– („mare”)
mal– („rău”)
mani–, manu– („mână”)
masto– („piept, mamelă”)
matri– („mamă”)
maxi– („foarte mare”)
mecano– („mecanic”)
medico– („medicină”)
mega–, megalo– („foarte mare; creștere; un milion”)
mel(i)– („miere”)
melo– („muzică”)
meningo– („meninge”)
meno– („lunar”)
merceo– („marfă”)
mez(o)– („de mijloc, mijlociu”)
mi(o)– („mușchi, muscular”)
mico–, miceto– („ciupercă”)
micro– („mic, microscopic”)
mili– („a mia parte”)
mimo– („mim”)
mini– („foarte mic”)
miria– („foarte numeros, zece mii”)
mito– („mit, minciună”)
mnemo– („memorie”)
mono– („unul singur, unic”)
morfo– („formă”)
moto– („cu motor, mecanizat; motocicletă”)
multi– („mult”)
N
nano– („a miliarda parte”)
necro– („mort, cadavru”)
nefro– („rinichi”)
neo– („nou”)
neuro–, nevro– („nerv, nervos”)
nitro– („azot, azotic”)
novo– („nou”)
O
octo–, octa– („opt”)
odonto– („dinte”)
oftalmo– („ochi, vedere”)
oligo– („puțin”)
omni– („tot”)
onco– („tumoare”)
onomato–, onomasio– („nume”)
onto– („ființă”)
opto– („vedere”)
ornito– („pasăre”)
orto– („drept, adevărat, corect”)
osteo– („osos”)
oto– („ureche”)
ovi–, ovo– („ou”)
P
pan– („tot, întreg; universal”)
paleo– („vechi”)
pari– („egal”)
patri– („părinte”)
ped(o)–, pedio– („copil”)
penta– („cinci”)
pico– („de un bon de mai mic”)
piezo– („presiune, comprimare”)
piro– („foc, căldură”)
pisci– („pește”)
plani–, plano– („suprafață netedă”)
plebi– („mulțime”)
pleni– („plin”)
plexi– („care se îndoaie”)
pluri– („mai mulți”)
pluvio– („ploaie”)
pneumo–, pneumato– („aer, gaze, respirație; plămân, pulmonar; pneumonie”)
poli– („mai mult”)
port– („poartă, ține”)
presti– („repede, iute”)
proto– („primul, primar”)
pseudo– („fals”)
puer(i)– („copil”)
R
radio– („raze, unde; radiație, radioactiv, radioactivitate”)
rahi– („șira spinării”)
rect(i)– („drept”)
rin(o)– („nas”)
S
sapro– („putrezire”)
schizo– („împărțit”)
scizi– („împărțire, separare”)
sclero– („dur, duritate”)
seismo– („vibrație”)
semasio– („semnificație, sens”)
semi– („pe jumătate”)
semio– („semn”)
sero– („ser”)
servo– („auxiliar”)
sfero– („glob”)
sidero– („stea”)
silvi(o)– („pădure”)
simil(i)– („asemănător”)
socio– („societate”)
spasmo– („contracție, spasm”)
spectro– („spectru”)
speo–, speleo– („peșteră”)
steno– („strâmt; stenografic”)
steto– („piept”)
stomato– („gură”)
T
taheo–, tahi– („rapid, accelerat; turație”)
tehno–, tehni– („meserie; tehnic, tehnică”)
tele– („departe, la distanță; televiziune, televizor”)
teo– („zeu, divinitate”)
termo–, termi– („căldură, temperatură, termic”)
tetr(a)– („patru; de patru ori”)
tip(o)– („caracter; care culege, imprimă; tipar; tipografic”)
top(o)– („loc”)
traumato– („leziune, rană”)
tri– („trei”)
trombo– („cheag de sânge”)
turbo– („turbină”)
U
umidi– („umiditate”)
uni– („unul singur”)
ur(o)–, ureo– („urină”)
uzu– („uz, folosire”)
V
vaso– („vas sanguin”)
venero– („boală venerică”)
vermi– („vierme”)
vero– („adevăr, adevărat”)
vice– („în loc de, locțiitor, adjunct”)
video– („vedere, vizual”)
viti– („viță de vie”)
vivi– („viu, care trăiește”)
X
xeno– („străin”)
Z
zoo– („animal”)

Închide meniul