Pseudoafixele sau afixoidele (uneori numite false afixe) sunt elemente de compunere tematică, purtătoare de sens, care se adaugă la tema unui cuvânt.

  • românofil, (-fil „iubitor”) , românofob (-fob „care urăște”), microsistem (micro- „mic”), macrosistem (macro- „mare”)

În funcție de poziția față de radical, afixoidele se împart în prefixoide și sufixoide.

! Afixoidele nu trebuie confundate cu afixele! Afixoidele se aseamănă cu afixele de natură lexicală, de aici și denumirea lor, adică nu pot fi utilizate independent în limbă. Deosebirea între ele constă în faptul că afixoidele se pot combina între ele formând unități lexicale noi și au o oarecare autonomie semantică, adică sensul lor nu depinde de sensul cuvântului la care sunt adăugate.

O altă deosebire esențială între afixele lexicale și afixoide constă în modul în care formează cuvinte noi: afixele lexicale prin derivare de la un radical, iar afixoidele prin compunere tematică de la o temă.

  • formarea cuvintelor cu afixe prin derivare: american (america + sufixul an)
  • formarea cuvintelor cu pseudoafixe prin compunere: filoamerican (prefixoidul filo- +  american)
Închide meniul