Compunerea tematică se realizează între cuvinte întregi care există independent în limbă și elemente de compunere care nu există independent în vorbire. Acest tip de compunere reprezintă un procedeu savant de formare a cuvintelor, apărut relativ recent în limba română.

Elementele de compunere tematică mai sunt numite afixoide, care pot fi prefixoide (pseudoprefixe) sau sufixoide (pseudosufixe). Cuvintele nou formate se scriu împreună, iar cea care flexionează este partea independentă.

  • cuvinte compuse formate din cuvinte independente + prefixoide: autobiografie (auto- + biografie), horticultură (horti- + cultură), imunoterpie (imuno- + terapie), termocentrală (termo- + centrală), bibliografie (biblio + – grafie), hidrocentrală (hidro- + centrală)
  • cuvinte compuse din cuvinte abreviate + sufixoide: anglofil (anglo- + -fil), insecticid (insecti- + cid), germanofil (germano + -fil), virusologie (virus + logie)
  • cuvinte compuse doar din afixoide: aeroplan (aero- + -plan), spasmofilie (spasmo- + -filie), stenogramă (steno- + -gramă), pseudonim (pseudo- + -onim)
Mai multe exemple de elemente de compunere tematică sunt disponibile la Exemple de prefixoide și Exemple de sufixoide.
Închide meniul