Compunerea prin contopire (aglutinare) se realizează între cuvinte întregi care există independent vorbire și care se scriu împreună. Acestea se comportă precum o singură unitate lexicală, motiv pentru care flexionează (nu în toate cazurile) ultimul element component.

  • cuvinte compuse prin contopire: untdelemn (unt + de + lemn), fărădelege (fără + de +lege), cumsecade (cum + se + cade), oarecare (oare + care)
  • articularea termenilor: untdelemn – untdelemnul, fărădelege – fărădelegea (ultimul termen este articulat); câteva – câtorva, cineva – cuiva (excepții)
Închide meniul