Compunerea prin alăturare se realizează între cuvinte întregi care există independent în vorbire și care se scriu cu cratimă sau în cuvinte separate. Deoarece noile cuvinte nu sunt sudate formal, atunci când prezintă forme flexionare, primul termen al compunerii se articulează. Există și situații în care ambii termeni se articulează.

  • cuvinte compuse prin alăturare: inginer-șef, nou-născut, prim-ministru, câine-lup, rea-credință; două zeci și trei, ca să, de la, Marea Neagră, Delta Dunării
  • articularea termenilor: câine-lup – câinelui-lup (primul termen articulat); rea-credință – relei-credințe (ambii termeni articulați)
Închide meniul