Compunerea este procedeul de îmbogățire a vocabularului prin care se creează un cuvânt nou din două sau mai multe cuvinte întregi existente și independente în limbă, din elemente de compunere fără existență independentă sau din abrevierea unor cuvinte.

După modul de realizare a cuvintelor compuse, compunerea poate fi de mai multe feluri:

Prin urmare, cuvintele compuse sunt unități lexicale rezultate din îmbinarea și sudarea definitivă a două sau mai multe cuvinte simple, care și-au pierdut individualitatea formală și semantică. Cuvintele nou formate denumesc alte noțiuni decât cele pe care le denumesc elementele din care sunt formate luate izolat.

  • ochiul-boului cu sensul de „plantă din familia compozeelor”, nu reprezintă suma sensurilor celor două cuvinte ochi cu sensul „organ al vederii” și bou cu sensul de „mascul din familia bovinelor”

De regulă, cuvintele compuse au o structură ușor de analizat și care permite identificarea elementelor componente de către toți vorbitorii. Există și compuse care ridică probleme vorbitorului comun în identificare elementele primare de compunere. Spre exemplu:

  • mujdei (must+de+ai), deci (de + aci), dacă (de + ca), unelte (une + alte), destul (de + sătul)

Clasificarea cuvintelor compuse

Cuvintele compuse pot fi clasificate în funcție de părțile de vorbire ale elementelor alcătuitoare, precum și după rezultatul îmbinării. Astfel, putem avea:

cuvânt compus compus din exemple
substantiv substantiv + substantiv floarea-soarelui, condurul-doamnei, oțel-beton, val-vârtej, iarba-fiarelor, fierar-betonist, rochița-rândunicii
substantiv substantiv + adjectiv gură-spartă, coate-goale, vorbă-lungă, burtă-verde; bunăstare, bunăvoință, dreptunghi, liber-profesionist, scurt-circuit, rău-făcător
substantiv verb + substantiv târâie-brâu, zgârie-brânză, papă-lapte, pierde-vară, linge-blide, încurcă-lume, portaltoi, zgârie-nori, Sfarmă-Piatră; gură-cască
substantiv adverb + substantiv bine-ascultător, binecuvântare, binefacere
adjectiv adjectiv+adjectiv tehnico-științific, social-politic, franco-german, olandezo-danez, gri-deschis, galben-verzui, roz-pal, afro-american, economico-organizatoric
adjectiv adverb + verb binecunoscut, preacunoscut, binecrescut, răuvoitor; binecuvânta, bineface, binemerita, binevoi
adverb prepoziție + substantiv după-amiază, devreme, împrejur
substantiv altele du-te-vino, ducă-se-pe-pustii, uite-popa-nu-e-popa, ucigă-l-toaca
pronume diverse p. vb. ceea ce, niciunul, oricine, fiecare
numeral numeral + numeral unsprezece, douăzeci, treizeci și cinci; câte trei, de două ori; tustrei, dintâi
prepoziții prepoziție + propoziție de la, de pe la, de pe lângă, de după, dedesubt
conjuncții conjuncție + conjuncție (alte p. vb.) ca să, deoarece, fiindcă, deși, întrucât
interjecții interjecție + interjecție hodoronc-tronc, hopa-țopa, cioc-cioc, hei-rup

După modul de formare, cuvintele compuse se împart în:

  • cuvinte compuse prin juxtapunere (parataxă) – legarea elementelor fără ajutorul vreunui cuvânt de legătură: câine-lup, patruzeci, bună-credință, Satu Mare, Câmpulung
  • cuvinte compuse prin joncțiune (hipotaxă) – legarea elementelor prin cuvinte ajutătoare: floare-de-colț, Baia de Aramă, viță-de-vie
  • cuvinte compuse prin parataxă și hipotaxă: douăzeci și cinci

Cuvintele compuse pot fi împărțite și din punct de vedere seamantic. Conform acestui crieteriu, principalele categorii semantice sunt:

nume de persoane tata-mare, mama-mare, socru-mic; redacto-șef, general-maior, copil-minune, zgârie-brânză; Delavrancea, Ștefan cel Mare, Radu de la Afumati, Anamaria, Făt-Frumos
nume de plante ciuboțica-cucului, floarea-soarelui, iarba-fiarelor, gura-leului, coada-calului, nu-mă-uita
nume de animale botgros, bou-de-baltă, câine-lup, gainușa-popii, pasăre-muscă
nume de lucruri apă-tare, bormasină, pistol-mitralieră, poale-n-brâu, drum-de-fier, mașină-unealtă, zgârie-nori
nume de jocuri și sporturi baba-oarba, popa-prostul, v-ați-ascunselea, hopa-mitică, alba-neagra, triplusalt
nume de unitati de măsură ani-lumină, cal-putere, electron-volt, zi-muncă
nume de noțiuni temporale și de puncte cardinale astă-seară, după-amiaza, miazănoapte, nord-est, soare-apune
nume de sentimente, atitudini, stări binevoitor, bunăvoință, bună-cuviință, rea-voință, vino-ncoace
nume de acțiuni binefacere, omucidere, sinucidere
toponime Câmpulung, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Gura-Acniței, Balta-Albă, Lacul-cu-Arini
nume de evenimente și sărbători Anul Nou, 1 Decembrie, 8 Martie, Buna-Vestire, Înălțarea Domnului
însușiri fizice alb-gălbui, brun-cafeniu, galben-auri, roșu-închis; pursânge, surdomut
însușiri morale binecrescut, clarvăzător, cuminte, cumsecade
însușir legate de locuri est-european, nord-american, vest-german, francez-român
însușiri legate de acțiuni așa-zis, binemeritat, mult-stimat, nou-născut, sus-numit
însușiri legate de activități filozofic-literar, literar-muzical, instructiv-educativ, satiric-muzical
circumstanțe dinafară, oareunde, orișiunde; adeseori, câteeodată, deocamdată, dis-de-dimineață, totdeauna; altfel, bunăoară, nicidecum, parcă, pesemne; de asemenea; de asta, pentru asta
porecle papă-lapte, zgârie-brânză, coate-goale, târâie-brâu, mână-largă, gură-spartă
Închide meniul