Calcul lexical este un mijlocul de îmbogățire a vocabularului, care constă în copierea sau imitarea unor cuvinte străine sau numai a sensului unor cuvinte străine, cu ajutorul materialului lingvistic existent în limba română.

 • frățietate, cuvânt nou apărut prin calc lexical din fr. fraternité
 • stea, îmbogățit recent cu sensul vedetă, sub influența fr. étoile și eng. star, cu ambele limbi română împărtășește un alt sens al cuvântului, cel de astru

Calcul lexical este doar un tip al unui procedeu lingvistic mai larg, numit calcul lingvistic. Conform DSL, prin calcul se înțelege procedeul de transpunere literală, exactă, a unui cuvânt semantic analizabil, a unei construcţii sau numai a unui sens, dintr-o limbă A într-o limbă B, cu materialul limbii B.

Există trei tipuri principale de calc lingvistic, calc lexical, calc gramatical și calc frazeologic, și trei tipuri mixte, calc lexico-gramatical, calc lexico-frazeologic și calc frazeologico-gramatical.

Din perspectiva mijloacelor externe de îmbogățire a vocabularului, calcul lexical este cel mai important dintre toate cele prezentate mai sus.

Clasificarea calcului lexical

Există două tipuri de calcul lexical, împărțite în funcție de elementele care se copiază de la un cuvânt străin: calcul lexical de structură morfematică (de formă internă) și calcul lexical de structură semantică (calc semantic).

Calcul de structură morfematică

Calcul de structură morfematică constă în copierea structurii morfematice a unui cuvânt străin (organizarea complexului sonor) și redarea cuvântului prin intermediul elementelor specifice din limba română. Odată cu copierea structurii se preia și conținutul semantic al cuvântului, chiar dacă nu în totalitate.

Cuvintele limbilor străine folosite de limba română ca modele pentru formarea echivalentelor românești sunt cuvinte derivate sau compuse și prezintă o structură ușor de analizat și, prin urmare, ușor de imitat. Din aceste rațiuni, calcul prezintă avantaje față de împrumutul lexical propriu-zis, în sensul că unitățile lexicale calchiate sunt mai ușor de adaptat la sistemul limbii române.

În funcție de cât de fidel este calchiat modelul străin, putem avea două tipuri de calc: calc total și calc parțial.

Calc total

Calcul total (integral) înseamnă copierea și redarea în limba română a fiecărei părți componente din structura cuvântului străin (lexem, radical, afix etc.), derivat sau compus.

 • calc cuvânt derivat: supraveghea < fr. surveiller (ro. supra- / fr. sur- + ro. veghea / fr. veiller)
 • calc cuvânt compus: anotimp < germ. Jahreszeit (ro. an / germ. Jahre + ro. timp / germ. Zeit)

În funcție de procedeul prin care este format cuvântul, calcul total lexical poate fi obținut din:

Calc parțial

Calcul parțial (semicalc) apare când este tradusă în limba română numai o parte a cuvântului străin, restul fiind preluat ca împrumut.

 • a menține < fr. maintenir (men- împrumutat + traducere ro. ține / fr. tenir)

În funcție de procedeul prin care este format cuvântul, calcul parțial lexical poate fi obținut din:

 • derivate cu sufixe: periaj < fr. brossage (traducere ro. peri / fr. bross + împrumut aj)
 • derivate cu prefixe: concetățean < fr. concitoyen (împrumut con + traducere ro. cetățean / fr. citoyen)
 • derivate parasintetice: consimțământ < fr. consentiment (împrumut con + traducere ro. simțământ / fr. sentiment)
 • cuvinte compuse: triunghi < fr. triangle (împrumut tri + traducere ro. unghi / fr. angle)

Calcul semantic

Prin calc semantic se înțelege folosirea unui cuvânt din limba română cu un sens nou imitat după un echivalent lexical dintr-o limbă străină.

 • pânză cu sensul de „țesătură” a primit și sensul de „tablou pictat, pictură” după modelul fr. toile care are sensurile de țesătură, tablou, pictură
 • lume cu sensul „lumină” (astăzi învechit) a primit și sensul de „univers, cosmos” după modelul sl. svĕtŭ care are sensurile de „lumină, univers, cosmos”

În fapt, calcul semantic reprezintă un împrumut de sens, dar acest fenomen lexical nu trebuie confundat cu împrumutul lexical propriu-zis.

Pentru a avea loc fenomenul de calc semantic, cuvântul românesc și cel străin, obligatoriu polisemantic, trebuie să aibă măcar un sens comun. Prin intermediul sensului comun se efectuează transferul sensului pe care modelul îl are în plus faţă de cuvântul care îl imită.

Alte exemple de calcuri semantice din limba română contemporană:

 • cerc a primit și sensul de „grup de persoane care împărtășesc, idei, valori, interese comune” după modelul fr. cercle, germ. Zirkel
 • nebun a împrumutat și sensul de „piesă în jocul de șah” după modelul fr. fou
 • imagine a împrumutat sensul de „percepție publică” după modelul eng. image
 • proiect a împrumutat sensul de „program social, educativ etc.” după modelul eng. project

 

 

Închide meniul