Prin dinamica vocabularului se înțelege totalitatea schimbărilor care au loc în cadrul ansamblului vocabularului unei limbi, aflat într-o permanentă schimbare.

Dinamica vocabularului este rezultatul unor factori care țin de progresul comunității lingvistice care folosește acel vocabular. Printre acești factori se află și evoluțiile științifice și tehnice, diversificarea relațiilor culturale și societale, transformări politice și sociale, relații cu alte popoare, dar și schimbări care țin de mentalitate și de modul în care este percepută realitatea înconjurătoare.

Schimbările în vocabular pot fi descrise pe trei coordonate: apariția unor cuvinte, dispariția unor cuvinte și cuvinte care-și modifică sensul.

Apariția unor cuvinte noi

Apariția unor noi cuvinte în vorbire este urmarea necesității de a denumi obiecte sau fenomene noi, inexistente anterior și realizează cu ajutorul neologismelor.

  • energie, febră, virus, internet, computer

Dispariția unor cuvinte

O serie de cuvinte care denumesc obiecte, acțiuni sau fenomene sunt scoase din uz deoarece obiectul de referință al cuvintelor dispare. Aceste cuvinte devin arhaisme.

  • ienicer, plăieș, spahiu, hatman, zeciuială, jalbă, jude

Cuvinte care-și modifică sensul

O serie de cuvinte din vocabular își modifică sensul, astfel că pe lângă sensul vechi dobândesc unul sau mai multe sensuri noi.

  • înțelept → trufaș

Există și cuvinte vechi care sunt înlocuite de altele noi, dar care își păstrează sensul.

  • cinovnic → funcționar
Vezi și evoluția semantică a cuvintelor.
Închide meniul