Evoluția semantică are în vedera schimbările care au loc la nivelul sensului unor cuvinte. Aceste schimbări sunt variate și realizează prin mijloace precum: expansiunea, restrângerea, degradarea, învechirea, polarizarea.

Expansiunea sensului

Prin expansiunea sensului se înțelege procesul prin care are loc lărgirea sferei unui sens particular la un sens general.

  • lat. passer („vrabie”) – rom. pasăre („clasă de vertebrate”)

Restrângerea sensului

Restrângerea sensului este procesul invers expansiunii și care constă în reducerea sferei sensului general la un sens particular.

  • dihanie („toate ființele vii”) – dihanie („animal sălbatic”)

Degradarea sensului

Degradarea sensului reprezintă înlocuirea sensului vechi cu unul nou, dar inferior calitativ primului sens.

  • mitocan („locuitorul mitocului «mănăstire»”) – mitocan („om fără maniere”)

Înnobilarea sensului

Prin înnobilarea sensului este înțeleasă înlocuirea unui sens vechi cu altul nou, dar superior calitativ primului sens

  • războinic („hoț, ucigaș”) – războinic („luptător, viteaz”)

Abstractizarea sau concretizarea sensului

Abstractizarea sau concretizarea sensului are în vedere evoluția sensului de la concret la abstract și respectiv de la abstract la concret.

  • lat. pensume („greutate cântărită”) – rom. păs (supărare, necaz)
  • intrare („acțiune de a intra”) – intrare („loc de acces”)

Învechirea unui sens

Învechirea unuia dintre sensurile unui cuvânt este urmată de ieșirea acestuia din uz și intrarea lui în vocabularul pasiv.

  • limbă („popor”), a avea cuvânt („a avea dreptate”)

Transferul între sensul propriu și sensul figurat

  • apus („asfințirea unui astru”) – apus („declin”)

Polarizarea sensului

Prin polarizarea sensului se înțelege apariția a două sensuri opuse în același cuvânt.

  • în urma („în spate”) – în urma („mai târziu”)

Înlocuirea sensului învechit cu unul nou

  • mișel („sărac, sărman; fricos, laș”) – mișel (josnic, ticălos)
Închide meniul