Această pagină prezintă exemple de sinonime, enumerate în ordine alfabetică. Pentru mai multe detalii despre sinonime (sinonimia cuvintelor), vezi sinonime.
A
 • abdomen = burtă, pântece, foale
 • accepta = a primi, a agrea, a fi de acord, a consimți, a admite
 • activitate = muncă, lucru, treabă, îndeletnicire, preocupare, ocupație
 • adorabil = minunat, fermecător, încântător, fascinant
 • aleatoriu = întâmplător, ocazional, circumstanțial
 • ambulanță = sanitară salvare
 • anarhie = dezordine, haos, dezorganizare
 • apăsător = chinuitor, copleșitor, covârșitor, împovărător
 • armonios = concordant, simetric, potrivit, echilibrat, regulat; melodios, sonor, plăcut, dulce, încântător, muzical, simfonic
 • aspru = acerb, nemilos, crunt, crâncen, rău, dur, violent, sever, brutal, tăios, drastic
 • atacabil = vulnerabil, firav, slab, nerezistent
 • aventură = ispravă, escapadă, întâmplare, caz
B
 • balaur = monstru, dragon, zmeu, șarpe
 • bancnotă = bani, bilet de bancă, hârtie, monedă
 • batjocură = bătaie de joc, zeflemea, derâdere, bășcălie; rușine, ocară, necinste, înjosire
 • bârfi = a defăima, apo negrii, a calomnia, a cârti, a huli, a ocărî
 • bețiv = alcoolic, băutor, bețivan
 • bijuterie = giuvaer, odor, podoabă
 • bizar = ciudat, neobișnuit, curios, extravagant
 • blând = liniștit, bun, calm, blajin, potolit, domol, pașnic, cuminte, așezat
 • bogăție = avere, avuție, belșug, prosperitate, prisos, cheag; amploare, abundență, vastitate, întindere, cuprindere, mărime
 • bombat = convex, umflat, proeminent
 • box = pugilism
 • bucurie = mulțumire, satisfacție, plăcere, desfătare, euforie
C
 • categoric = ferm, hotărât, decizii, tranșant, răspicat; evident, izbitor, clar, indiscutabil, cert, vădit, sigur, net
 • cândva = odată, odinioară, demult, altădată, altcândva
 • cetățean = locuitor, băștinaș
 • circulație = umblet, mișcare, deplasare; răspândire, uz, difuzare
 • coamă = creastă, culme, creștet, muchie
 • combina = a îmbina, a împreuna, a reuni, a îngemăna, a compune, a comasa; a pune la cale, a plănui, a urzi, a aranja
 • concludent = hotărâtor, grăitor, edificator, decisiv, probant
 • consola = a mângâia, a alina, a îmbărbăta, a încuraja
 • coopta = a primi, a include
 • corp = trup, organism; conținut, cuprins, materie, substanță
 • creț = buclă, cârlionț, inel; cută, rid, zbârcitură
 • culpabil = vinovat, păcătos, greșelnic
D
 • dărui = a da, a oferi, a dona
 • defecta = a strica, a degrada, a deranja
 • deplorabil = jalnic, mizerabil, nenorocit, prăpădit
 • deshidratat = uscat
 • destrămat = deșirat, desfirat, desfăcut, rupt, distrus, dezmembrat; risipit, împrăștiat, spulberat
 • deveni = a ajunge, a se face, a se preface, a se transforma, a se schimba, a se arăta, a ieși
 • dezghețat = isteț, abil, deștept
 • dezolant = deprimant, întristător
 • dezveli = a descoperi
 • diferit = deosebit, altul, altceva
 • dintotdeauna = totdeauna, mereu, neîntrerupt
 • disimulat = camuflaj, tăinuit, mascat, deghizat, travestit, ascuns, fals, e pocăit
E
 • echilibru = cumpănă, stabilitate, statornicie; liniște, împăcare, tihnă, armonie, pace, seninătate
 • edificator = lămuritor, convingător
 • eficient = eficace, util, productiv, operativ
 • efracție = spargere
 • elan = însuflețire, avânt, ardoare, fervoare, entuziasm, înflăcărare, vioiciune, pornire, impuls, animație; exaltare, căldură, pasiune, dăruire
 • elixir = doctorie, băutură miraculoasă
 • eminent = deosebit, ales, excelent, distins, remarcabil, ilustru
 • emoție = afect, sensibilitate; tulbure, zguduire, cutremurare
 • enunța = a formula, a comunica, a spune, a rostit, a transmite, a emite
 • epigon = urmaș, succesorii, descendent
 • ereditar = moștenit, congenital
 • exhaustiv = integral, total, complet, de tot
F
 • facil = ușor, lesnicios, comod
 • faliment = crah, bancrută, mofluzie; ruină, eșec
 • familist = căsătorit, însurat, cu familie
 • făptaș = făptuitor, autor; vinovat, acuzat, incriminat
 • felicitare = omagiere, laudă, urare, gratulare
 • feroce = crud, sălbatic, nemilos, atroce, sadic, fioros, crâncen
 • fiert = clocotit, fierbinte; fermentat, dospit; supărat, amărâtă, necăjit, trist, otrăvit
 • finalitate = scop, țintă, țel
 • firav = delicat, debil, slăbuț
 • flămând = înfometat, lihnit, nemâncat, hămesit
 • flotă = nave, corăbii, vase, vapoare; aeronave, aeroplane, avioane
 • folclor = literatura populară, creație
 • fortifica = a întări, a face rezistent, a se oțeli, a se căli
G
 • galop = fugă, goană, alergătură
 • gălăgie = tărăboi, balamuc, larmă, zgomot, zarvă, hărmălaie, vacarm
 • găzdui = a adăposti, a primi, a caza, a încartirui, a da sălaș
 • geamantan = valiză, cufăr
 • generos = darnic, mărinimos, inimos, culant, galant, nobil
 • ghicitoare = prezicătoare; cimilitură șaradă
 • glisant = alunecos, lunecos
 • goarnă = trompetă, trâmbiță
 • grabă = zor, viteză, repezeală, iuțeală, rapiditate; urgență, nerăbdare, precipitare, pripă, pripire
 • gratis = gratuit, degeaba, fără plată, pe nimic
 • grăsime = untură, unsoare
 • gri = cenușiu, sur, fumuriu, plumburiu
H
 • hangar = garaj, hală
 • harababură = dezordine, învălmășeală, haos, babilonieni, aiureală
 • hărnicie = sârguință, râvnă, zel, vrednicie, silință, asiduitate, diligență, destoinicie
 • hârțuiți = a necăji, a cicăli, a întărâta, a sâcâi, a tachina, a zădărî, a asmuți, a sucit a răsuci; a lupta, a se încăiera, a se înfrunta
 • heleșteu = iaz
 • hexapod = insectă
 • hipnotiza = a captiva, a subjuga, a fascina, a încântă, a se duce, a vrăji
 • hlizi = a chicoti, a râde; a se gândi, a se holba, a căsca ochii, a se boldi
 • holdă = lan, ogor, țarină, tarla
 • hotărâre = decret, sentință, poruncă, dispoziție, ordin, edict, ordonanță, decizie, rezoluție; determinare, tărie, fermitate, dârzenie
 • hoțește = tâlhărește, pe furiș, tiptil, pe nevăzute
 • husă = învelitoare
I
 • ieftin = convenabil, avantajos, (preț) bun; banal, comun, ordinar
 • imbold = îndemn, stimulent, impuls, pornire, stimul, stârnire
 • imprecis = neclar, vag, neprecis, confuz, nelămurit, nesigur, aproximativ
 • inaniție = înfometare, sfârșeală, istovire
 • inconștient = leșinat, pierdut, amețit; instinctiv, automat, mecanic; irațional, nesocotit, iresponsabil
 • indiciul = semn, indicație, semnal; dovadă, atestat
 • inexistență = absență, lipsă, neant
 • infinit = nesfârșit, nelimitat, imens, nemăsurat, nețărmurit
 • inovație = invenție, înnoire, refacere, modernizare, noutate
 • intenționat = voit, deliberat, anume
 • intriga = a contraria, a surprinde, a uimi, a stârni, a îngrijora
 • ipocrit = prefăcut, fățarnic, perfid, nesincer, șiret, viclean, fals
 • istoric = vechi, legendar; cronologic, evolutiv; valoros, însemnat, remarcabil, prețios, adevărat, real, veritabil
Î
 • îmbrăcăminte = haină, strai, veșmânt, garderobă port, costum, vestimentație, ținută; înveliș, învelitoare
 • împleti = a tricota; a îmbina, a uni, a asorta, a conjuga
 • împrejur = primprejur, aici; apropiere, jur, preajmă, vecinătate
 • înapoi = îndărăt, în spate, în urmă
 • încăpere = odaie, cameră, sală
 • începe = a inaugura, a porni, a declanșa, a iniția, a debuta, a purcede; a apărea, a se ivi, a se arăta, a se produce
 • încins = legat, înfășurat; întins, mărit, intensificat, accentuat
 • îndesi = a spori, a îngroșa, a crește, a înmulți
 • înflorit = împodobit, ornamentat (cu flori)
 • înjosi = a umili, a degrada, a dezonora; a batjocori, a perverti, a rușina
 • însera = a se întuneca, a amurgi, a scăpăta
 • înveliș = acoperământ, acoperiș, învelitoare
J
 • jale = tristețe, amărăciune, dezolare, mâhnire, durere, doliu
 • jaluzea = stor, transparent, roletă
 • jefui = a prăda, a deposeda, a devaliza, a jecmăni, a fura, a răpi, a devasta, a spolia, a tâlhări
 • jertfă = sacrificiu, ofrandă, sânge, jertfă, victimă
 • jgheab = adăpătoare, țurloi, troacă, uluc, scoc; conductă, canal, rigolă, Julio
 • joacă = amuzament, hârjoană, distracție, zbenguială
 • joben = cilindru, pălărie
 • josnic = netrebnic, mișel, abject, infam, nedemn, mizerabil, mârșav, ticălos, detestabil, ignobil, becisnic
 • jude = căpetenie, conducător; judecător, jurat; primar, vătaf
 • jumări = omletă, scrob
 • jumuli = a smulge, a curăța; a jefui, a spolia, a jecmăni
 • just = drept, corect, exact, adevărat, echitabil, întemeiat; justificat, legitim, motivat, îndrituit; obiectiv, cinstit, onest
K
 • katharsis = purificare
 • kilocalorie = calorie mare
 • kilogram = kil; litru
 • kilometraj = distanță, depărtare
 • kilometric = interminabil, imens, nesfârșit
 • kitsch = pseudoartă
 • kiwi = apterix (pasăre)
L
 • ladă = cufăr, sipet, postavă
 • lance = spadă, șpangă, suliță
 • lateral = marginal, lăturalnic, periferic; secundar, minor, neimportant
 • leac = doctorie, medicamente, antidot, remediu
 • legal = legiuit, legitim, oficial, licit, drept
 • lemn = copac, pom, arbore, arbust; butuci, tălpi, plazuri
 • lesne = ușor, comod, facil, convenabil, lesnicios
 • libertate = independență, neatârnare, slobozenie, suveranitate, autonomie
 • licenția = a concedia, a renunța
 • lipicios = cleios, vâscos; molipsitor, contagios
 • livret = document, act
 • localiza = a determina, a fixa, a încadra, a limita, a delimita, a restrânge; adapta, a prelucra, a traduce, la aclimatiza
M
 • mapă = geantă, servietă
 • măcina = a râșni, a fărâmița, a sfărâma, a pulveriza, a strivi; a ruina, a distruge, a degrada, a nimici, a nărui, a roade, a scăpa; a chinui, a frământa, a mistui
 • mândrețe = frumusețe, splendoare, strălucire; aroganță, înfumurare, infatuare, orgoliul, trufie, vanitate
 • menține = a conserva, a păstra, a exista; a dura, a se menține, a exista, a subzista, a rămâne, a dăinui, a persista
 • meteorit = meteor, stea-căzătoare, bolid
 • minți = a mistifica, a denatura, a înșela; a păcăli, a prosti, a trișa, a duce de nas
 • moale = fraged, puhav, inconsistent, flasc; catifelat, mătăsos, neted; bleg, indolent, molatic, mototol, mămăligă, lălâu
 • modern = nou, recent, actual, înnoit
 • montaj = asamblare, instalare, fixare
 • motiv = cauză, pricină, rațiune, temei, dovadă; pretext, argumente, scuză; prilej, ocazie, circumstanță
 • muncitor = activ, harnic, vrednic, silitor, zelos, lucrător
 • muta = a mișca, a deplasa, a clinti, a strămuta; a abate, a devia, a schimba, a transfera; a amâna, a modifica
N
 • năpastă = nenorocire, belea, pacoste, necaz, calamitate, bucluc, neplăcere, încurcătură
 • năzărire = nălucă, nălucire, halucinație
 • neam = popor, națiune, norod, etnie; seminție, clan, familie, viță, stirpe; rudă, rubedenie; specie, soi, gen, varietate, fel, categorie, clasă, tip
 • necivilizat = primitiv, necioplit, necrescut, brutal
 • necugetat = nechibzuit, imprudent, ilogic, irațional, nebunesc
 • negustorie = negoț, comerț; afacere, tranzacție
 • nemijlocit = direct, personal
 • nepăsare = indiferență, delăsare, pasivitate, dezinteres, lenevie, inerție, nesimțire, tembelism, indolență, pasivitate
 • nestăvilit = nestăpânit, impetuos, dezlănțuit, nepotolit
 • nevătămat = neatins, teafăr, întreg, intact,
 • neștirbit
 • nins = cărunt, sur, albit
 • noros = înnorat, neguros, întunecat, pâclos, plumburiu
O
 • obiect = lucru, materie; disciplină, domeniu, specialitate; scop, țintă, obiectiv, țel; complement
 • obligatoriu = necesar, neapărat, imperios, impus
 • obseda = a urmări, a preocupa, a copleși, a tiraniza, a persecuta, a frământa, a chinui, a roade
 • obstacol = piedică, stavilă, baraj, dificultate, opoziție
 • obține = a primi, a dobândi, a căpăta, a câștiga, a procura, a realiza
 • ocol = înconjur, ocolire, circumferință; țarc, îngrăditură, gard; bătătură, ogradă, curte
 • ocupație = stăpânire, cucerire; meserie, profesiune, îndeletnicire, slujbă, activitate, post
 • oftalmolog = oculist
 • onora = a cinsti, a respecta, a stima, a aprecia; a achita, a plăti, a restitui, a reda
 • opac = mat, netransparent, întunecat; obtuz, mărginit, redus, incult
 • orgolios = vanitos, mândru, îngâmfat, încrezut, arogant, trufaș
 • ostaș = soldat, militar, cătană
P
 • pardoseală = dușumea, podea, podină
 • păsa = a se interesa, a se neliniști, a se îngrijora, a se sinchisi
 • perplex = uluit, dezorientat, șocat, frapat, stupefiat
 • persecuție = asuprire, prigoană, oprimare, apăsare, prigonire
 • pierde = a rătăci, a fi lipsit (de ceva), a dispărea, a (se) irosi, a (se) răzleți, a pieri, a se face nevăzut; a se zăpăci, a se încurca, a se intimida, a se fâstâci
 • planifica = a programa, a sistematiza, a organiza
 • pliseu = cută, pliu
 • potir = cupă, caliciu, pocal
 • premier = prim-ministru
 • pripă = grabă, zor, repezeală, presiune, precipitare, pripeală
 • prosper = înfloritor, opulent, îmbelșugat, îndestulat, cu stare
 • puzderie = mulțime, droaie, noian, sumedenie, grămadă
R
 • rasă = soi, specie, varietate, sort; anteriu
 • răsturna = a da peste cap, a prăvăli, a rostogoli; a doborî, a inversa
 • realmente = efectiv, de fapt, cu adevărat
 • redacta = a compune, a elabora, a formula, a scrie, a concepe
 • relaxa = a se odihni, a se destinde, a se recrea; a slăbi, a reduce
 • repetiție = reluare, recapitulare, reproducere, repetare
 • reprezentant = delegat, însărcinat, împuternicit, mandatar
 • retur = întoarcere, revenire, reîntremare
 • revoca = a anula, a muta, a desființa
 • riguros = aspru, sever, inflexibil, strict; precis, exact, meticulos
 • roi = a forfoti , a se grămădi, a se aglomera
 • rumega = a mesteca, a mânca, a se frământa, a reflecta
S
 • scăzut = micșorat, redus, diminuat, coborât, împuținat; slab, mic, încet, discret
 • scrib = grămătic, diac, conțopist
 • secular = centenar, străvechi
 • separa = a despărți, a desface, a desprinde, a disloca, a răzleți, a dezmembra, a descompune, a fragmenta, a compartimenta
 • sfoară = coardă, cordon, ață (împletită)
 • simpatetic = sugestiv, grăitor
 • solidariza = a asocia, a se înfrățit, a se alia, a pactiza
 • spectacol = reprezentație, teatru, piesă; tablou, priveliște, cadru, vedere
 • spicui = a culege, a alege, a lua, a reține (de ici-colo)
 • statut = regulament, normă, lege, depoziții
 • strâmt = îngust, restrâns, redus; mărginit, prost, obtuz
 • sugestiv = provocator, simpatic, expresiv, dinamic, pitoresc
Ș
 • șablon = clișeu, tipar, model, calapod, calup, formă, șan
 • șantaj = presiune, intimidare, constrângere, înșelăciune, tragere pe sfoară
 • șatră = cort, baracă, șopron; țigani, grup de romi
 • șemineu = cămin, sobă
 • șezătoare = clacă, întrunire (amicală); reuniune literară
 • șifonier = dulap, garderob
 • șir = rând, șirag, coloană, înșiruire, aliniere, fir, lanț, succesiune
 • șoaptă = șușoteală, murmur, susur, șopot; vorbe, bârfă, calomnii
 • șomer = nelucrător, om fără slujbă
 • șosea = cale, arteră, magistrală, autostradă
 • ștab = șef
 • ștergar = prosop, șervet
T
 • tavan = plafon. pod
 • taxi = taximetru, mașină (de piață)
 • târgui = a cumpăra, a achiziționa, a procura; a se tocmi, a trata
 • teatral = spectacular, scenic; afectat, căutat, artificial, disimulat
 • tematică = problematică, preocupări, concepte, dezbateri
 • tibia = fluier, țurloi
 • tonalitate = ton, rezonanță, inflexiune, înălțime
 • tragic = dezastruos, groaznic, sfâșietor, zguduitor, jalnic
 • tranșă = porție, bucată, parte, rată
 • trânti = a doborî, a culca, a pune la pământ; a izbi, a pocni; a respinge, a lăsa, a cădea (la examen)
 • tripla = a întrei, a înmulți
 • troian = nămete, omăt, morman, grămadă
Ț
 • țandără = așchie, surcea, zburătură; ciob, fărâmătură
 • țață = mătușă, lele; mahalagioaică, mitocancă
 • țărm = liman, litoral, mal, margine; coastă, plajă
 • țeastă = craniu
 • țelină = paragină, pârloagă, pășune, câmp; legumă
 • țepos = spinos, înțepător
 • țesut = țesătură; structură, alcătuire
 • țignal = signal, fluierătură
 • ținti = a ochi, a viza, a lua la țintă, a chiti; a aținti, a tinde, a urmări, a râvni
 • ținut = teritoriu, regiune, loc, întindere
 • țiței = petrol, gaz, păcură
 • țoale = boarfe
U
 • ulei = untdelemn
 • ultraj = injurie, ofensă, jignire, afront
 • umbri = a adumbri, a întuneca
 • umil = smerit, supus, modest, obsecvios; neînsemnat, simplu, anonim, sărăcăcios, biet
 • unghi = colț, ungher; poziție, atitudine; viziune, perspectivă
 • unire = coeziune, reuniune, asociere, fuziune, concordanță, alipire
 • urban = orășenesc, citadin; politicos, civilizat, manierat
 • uriaș = namilă, colos, gigant; enorm, colosal, imens, gigantic
 • ursuz = morocănos, posac, acru, neprietenos, posomorât, taciturn, închis
 • utila = a înzestra, a dota, a prevedea
 • uzină = fabrică, întreprindere
 • uzual = obișnuit, curent, frecvent
V
 • vechi = trecut, depășit, antic, vetust, perimat, bătrân; folosit, uzat, deteriorat, tocit
 • velur = catifea
 • verdeață = vegetație, verdură
 • vexa = a jigni, a contraria, a ofensa, a indispune
 • vijelie = furtună
 • vioiciune = vivacitate, sprinteneală, elan, însuflețire, avânt
 • voievod = vodă, domn, domnitor
 • vorbăreț = flecar, limbut
 • vot = sufragiu, alegeri
 • vraiște = dezordine, harababură, neorânduială, haos
 • vrăjmaș = ostil, dușmănos, potrivnic; rău, grozav, strașnic
 • vulcanic = năvalnic, impetuos, aprins, nestăpânit
 • vultur = acvilă, pajură, vultan, aceră
Z
 • zăbavă = încetineală, întârziere, lentoare, tărăgăneală; răgaz, odihnă, distracție
 • zăgaz = stăvilar, baraj, dig, scoc; piedică, îngrădire, barieră, obstacol
 • zălog = amanet, gaj, chezășie
 • zbârci = a se ridica, a se încreți
 • zbor = planare, plutire, înălțare; viteză, goană, fugă; avânt, elan
 • zdreanță = cârpă, treanță, ruptură, vechitură; secătură, jigodie
 • zgârci = cartilaj
 • zgomot = gălăgie, larmă, vacarm, tumult; vâlvă, senzație, răsunet
 • zgură = scorie, cenușă
 • zicere = zicală, proverb, maximă, aforism, zicătoare
 • zilnic = cotidian, mereu, curent, obișnuit
 • zuluf = buclă, cârlionț
Închide meniul