Sinonime sunt cuvintele cu forme diferite, dar cu înțeles identic sau foarte asemănător. Altfel spus, două sau mai multe cuvinte sunt considerate sinonime dacă între sensurile lor există o relație de echivalență.

Relația de sinonimie se stabilește la nivelul unui sens, iar uneori la nivelul mai multor sensuri.

 • parfum = aromă
 • speranță = nădejde
 • amor = iubire, dragoste
 • adevărat = real, autentic, veritabil
 • a vorbi = a spune, a grăi, a rosti
 • deștept = inteligent, isteț, ager
Mai multe sinonime, ordonate alfabetic, sunt disponibile la exemple de sinonime.

Teoretic, sinonimia se referă la capacitatea cuvintelor de a denumi în mod identic două aspecte din realitate. Practic, însă, în cele mai multe situații nu se poate vorbi de o sinonimie perfectă, totală între cuvinte. Chiar dacă sensul (sensurile) coincide, cuvintele respective nu pot fi folosite în absolut orice context. Prin urmare, din perspectiva conținutului, cuvintele nu sunt identice.

Spre exemplu timp = vreme, dar cele două sinonime nu pot fi folosite în aceleași contexte. În contextul timp frumos, putem spune și vreme frumoasă, dar nu și în timpurile verbului, rezultatul ar fi vremurile verbului.

Atunci când un cuvânt are mai multe sinonime, spunem despre ele că formează serii sinonimice. Câteva exemple de serii sinonimice:

 • mândru = îngâmfat, fudul, arogant, încrezut
 • fermecat = încântat, vrăjit, captivat
 • acord = concordanță, coincidență, congruență
 • josnicie = ticăloșie, mârșăvie, nemernicie, infamie
 • imobil = clădire, locuință, cămin, domiciliu, casă

Clasificarea sinonimelor

Din perspectiva tipurilor de unități lexicale între care pot exista relații de sinonimie, sinonimele se împart în: lexicale, lexico-frazeologice, frazeologice.

Sinonime lexicale

Atunci când relația de echivalență se stabilește între două sau mai multe cuvinte, sinonimele sunt lexicale. Când ne referim la sinonime, de cele mai multe ori, avem în vedere sinonimele lexicale.

 • ață = sfoară
 • efemer = trecător
 • frizură = coafură
 • prieten = amic, apropiat
 • vechi = antic, arhaic
 • fruct = rod, poamă

Sinonime lexico-frazeologice

Atunci când relația de echivalență se stabilește între un cuvânt și o unitate frazeologică, sinonimele sunt lexico-frazeologice.

 • a muri = a da ortul popii, a trece în neființă
 • stilou = toc rezervor
 • epitaf = inscripție funerară
 • capitală = cetate de scaun
 • debușeu = piață de desfacere

Sinonime frazeologice

Atunci când relația de echivalență se stabilește între două unități frazeologice, sinonimele sunt frazeologice.

 • a trece în neființă = a-și da obștescul sfârșit
 • a o lua la sănătoasa = a spăla putina

În funcție de gradul de echivalență semantică și de numărul de sensuri suprapuse, sinonimele (lexicale) se împart în: sinonime totale, sinonime parțiale (imperfecte sau relative).

Sinonime totale

Sinonime totale (perfecte sau absolute), deși puține la număr, au sensul identic și se stabilesc între:

 • ambii termeni din limba populară sau familiară: bostan = dovleac („cap”); burtă = pântece; cioc = plisc („gură”); femeie = muiere; gustar = secerar („august”)
 • un termen din limba literară și un termen popular: antrax = dalac; caporal = căprar; soldat = cătană; salivă = scuipat
 • un termen din limba literară și un termen regional: căciulă = cușmă; compas = țircălam; cumnat = șogor; ficat = mai; usturoi = ai; supă = leveșe
 • un termen din limba literară și un termen învechit: colonel = polcovnic; document = zapis; pompier = pojarnic
 • un termen din limba literară și un termen poetic: cristal = cleștar; pământ = glie; trandafir = roză; pahar = potir

În stilurile științific-tehnic și oficial-administrativ regăsim termeni care prezintă o sinonimie perfectă sau aproape totală.

 • lexic = vocabular
 • sodiu = natriu
 • sulf = pucioasă
 • cord = inimă
 • oră = ceas
 • cupru = aramă;
 • vest = apus
 • decret = decizie
 • hotărâre = dispoziție

Sinonime parțiale

Sinonimele parțiale (relative), cele mai multe ca număr, sunt apropiate ca sens și se întâlnesc de regulă în cuvinte vechi și polisemantice.

 • bun = prețios, valoros, blând, gustos
 • a trimite = a expedia
 • priceput = destoinic
 • cuvânt = vorbă, discurs, cuvântare
 • a uni = a lega, a conecta, a împreuna, a solidariza

Cuvintele anterioare sunt sinonime foarte apropiați sau identici dacă sunt privite izolat. Atunci când sunt introduse în contexte diferite, apar o serie sensuri și nuanțe semantice diferite. Prin urmare, sinonimele se diferențiază prin:

 • nuanțe semantice: susur, șoaptă, freamăt, murmur, zvon
 • nuanțe de întrebuințare: a făuri, a realiza, a înfăptui, a crea, a plăsmui
 • răspândirea teritorială: noroi, glod, tină
 • gradul de expresivitate: față, chip, obraz, figura, mutră, moacă

Închide meniul