Această pagină prezintă exemple de paronime care încep cu litera T, ordonate alfabetic și sensurile acestora. La alte exemple de paronime, care încep cu alte litere, se ajunge prin indexul de mai jos. Pentru detalii teoretice despre paronime, vezi paronimele.
A | B | C | D | E | F | G | H | I, î | J | L | M | N | O | P | R | S, Ș | T, Ț | U | V | Z
tabel / tabelă
foaie cuprinzând numere, cifre și date, introduse în rubrici cu specificații amănunțite ansamblu de termeni, numere și simboluri, așezate în linii și coloane
tacit / taciturn
(despre un acord) care nu este exprimat formal, dar care este subînțeles și admis că atare care vorbește puțin, tăcut din fire
tangențial / tangibil
atins în treacăt care se poate percepe prin atingere, care are un aspect concret
temporal / temporar
care indică timpul care e de scurtă durată, care nu durează decât un anumit timp
termal / termic
(despre izvoare minerale) care izvorăște cald din pământ, având, de obicei, proprietăți terapeutice privitor la căldură
tolerabil / tolerant
care se poate tolera, admisibil îngăduitor, indulgent
transă / tranșă
stare de pierdere a voinței în care se află o persoană supusă hipnozei fiecare parte a unui lucru sau grup de lucruri care se produc ori se distribuie în rate succesive
transmisie / transmisiune
dispozitiv cu ajutorul căruia se transmite mișcarea de la un organ de mașină la altul comunicare între un post emițător și un post referitor
trap / trapă
marș în fugă al calului, cu viteză mijlocie ușă, capac fixat în plan orizontal
triplet / tripletă
al treilea dintre trei exemplare la fel grup de trei jucători care fac parte din înaintarea sau apărarea unei echipe sportive
țarc / țarcă
loc îngrădit unde se adăpostesc sau se închid oile, vitele etc. epitet depreciativ dat unei femei care vorbește mult
țărănie / țărănism
condiție, stare, viață de țăran vorbă, faptă, comportare grosolană, jignitoare
Închide meniul