Această pagină prezintă exemple de omonime care încep cu litera A, ordonate alfabetic și sensurile acestora. La alte exemple de omonime, care încep cu alte litere, se ajunge prin indexul de mai jos. Pentru detalii teoretice despre omonime, vezi omonimele.
A | B | C | D | E | F | G | H | I, î | J | L | M | N | O | P | R | S, Ș | T, Ț | U | V | Z
Abate =
 1. a se îndepărta
 2. a venit pe neașteptate
 3. a i se năzări
 4. a întrista, a mâhni, a deprima
 5. titlu acordat unui preoți catolici
 6. a doborî la pământ
Absolut =
 1. infinit, nemărginit
 2. exact, întocmai
 3. independent
Absolvi =
 1. a termina un an școlar
 2. a ierta, a scuti de pedeapsă
Acoperi =
 1. a pune un obiect peste ceva pentru a-l astupa
 2. a proteja
 3. a tăinui
 4. a străbate o distanță
 5. a coincide
Acord =
 1. învoială, convenție
 2. concordanță gramaticală
 3. armonie muzicală
Acru =
 1. unitatea de măsură pentru suprafață
 2. gust ca al lămâiei
 3. morocănos, ursuz; răutăcios
Act =
 1. document eliberat de o autoritate
 2. manifestare a activității umane
 3. o diviziune din cadrul unei opere dramatice
Activ =
 1. care participă la o acțiune; harnic, Vrednic
 2. colectiv de muncă
 3. totalitatea bunurilor care aparțin unor persoane
 4. (despre conturi) care realizează profil
 5. (despre vocabular) folosit în mod frecvent în vorbire
Acționa =
 1. a întreprinde o acțiune
 2. a da în judecată
Acțiune =
 1. desfășurarea unei activități; faptă
 2. urmărire În justiție
 3. o hârtie de valoare care reprezintă o parte fixă din capitalul unei societăți
Adresă =
 1. indicație despre domiciliu
 2. o comunicare oficială în scris
Ambala =
 1. a împacheta un obiect într-un material protector
 2. (despre motoare) a trece peste turația normală
 3. a se lăsa purtat de mânie
Amenda =
 1. a sancționa printr-o amendă
 2. a modifica un text sau o lege
Apus =
 1. trecerea unui astru sub linia orizontului
 2. punct cardinal
 3. declin, decădere, dispariție
 4. Occident
Aranja =
 1. a pune într-o anumită ordine
 2. a face cuiva rău
 3. a-și croi un rost în viață
Arie =
 1. locul unde se treieră cereale
 2. o măsură pentru suprafețe
 3. o compoziție muzicală
Articol =
 1. o expunere scrisă (utilizată în gazetărie)
 2. diviziunea unui document oficial, marcată printr-un număr de ordine
 3. un obiect în comerț
 4. parte de vorbire flexibilă ( gramatică)
 5. înregistrarea unei operații contabile
Ascultător =
 1. docil, supus
 2. persoana care percepe ceva auditiv
Aspira =
 1. a trage aer în plămâni, inspira
 2. (figurat) a năzui, a tinde spre ceva
Așeza =
 1. a ședea; a pune pe cineva să stea
 2. a se limpezi
 3. a decreta, a hotărî
 4. a procura o situație mai bună
 5. a pune pe cineva în funcție
Atenție =
 1. concentrare psihică
 2. atitudine plină de bunăvoință; gest amiabil
Atinge =
 1. a ajunge la o anumită distanță
 2. a impresiona, am mișcat
 3. a provoca pagube, a leza
 4. a ofensa
 5. a intra în contact cu un lucru
Atmosferă =
 1. învelișul gazos al Pământului; aer
 2. ambianță; mediul social înconjurător
 3. unitate de măsură pentru presiunea gazelor
Atribut =
 1. însușirea unui obiect
 2. partea secundară de propoziție
Avans =
 1. plată anticipată dintr-o sumă
 2. interval de timp sau distanță prin care cineva se află înaintea altuia
Închide meniul