Această pagină prezintă exemple de antonime, enumerate în ordine alfabetică. Pentru mai multe detalii despre antonime (antonimia cuvintelor), vezi antonime.
A
 • adevăr ≠ eroare, falsitate, minciună;
 • adevărat ≠ eronat, fals, falsificat, închipuit, mincinos, născocit, simulat, ticluit;
 • admira ≠ blestema, disprețui, detestat;
 • afirmare ≠ negare, tăgăduire
 • agreabil ≠ dezagreabil
 • aici ≠ acolo, dincolo, aiurea
 • ajuta ≠ împiedica, îngreuna
 • alb ≠ negru
 • atractiv ≠ respingător
 • autentic ≠ fals
B
 • belșug ≠ mizerie, sărăcie
 • bine ≠ greșit, prost, rău
 • binefăcător ≠ malefic, nociv, răufăcător, vătămător
 • biruitor ≠ biruit, învins
 • blând ≠ aprig, crâncen, rău, sever
 • blândețe ≠ asprime, cruzime, ferocitate, răutate
 • bogat ≠ arid, calic, mizer, nevoiaș, sărac, sărăntoc, sărman
 • bucura ≠ întrista, mâhni, necăji, posomorî, supăra
 • bucurie ≠ amar, amărăciune, chin, durere, disperare, îndurare, îngrijorare, întristare, jale, mohorâre, necaz, supărare, tristețe
 • bun ≠ crud, nefast, nelegiuit, prost, rău, răutăcios,slab, stricat
 • bunăcuviință ≠ obrăznicie
C
 • calificat ≠ necalificat
 • calitate ≠ cusur, defect, meteahnă, neajuns
 • calm ≠ agitat, alarmat, furios, furtună, intrigat, mânios, neliniștit, tulburare, violent
 • căldură ≠ frig, ger, răcoare,
 • căsători ≠ despărți, divorța
 • câștig ≠ pagubă, pierdere
 • central ≠ marginal, local
 • centralizare ≠ descentralizare
 • certitudine ≠ incertitudine, îndoială, nesiguranță
 • cinste ≠ necinste, ocară, rușine
 • clar ≠ confuz, neclar, obscur, tulbure
 • curaj ≠ frică, lașitate, teamă
D
 • da ≠ ba, nu; lua, primi
 • demn ≠ nedemn
 • des ≠ rar
 • deschis ≠ închis
 • deștept ≠ prost
 • devreme ≠ târziu
 • dezvălui ≠ ascunde
 • dimineață ≠ seară
 • dinamic ≠ static
 • discret ≠ indiscret
 • diurn ≠ nocturn
 • drept ≠ stâng; strâmb
 • dreptate ≠ nedreptate
 • dulce ≠ acru
 • durabil ≠ efemer, trecător
E
 • echilibra ≠ dezechilibra
 • economisire ≠ risipă
 • edifica ≠ dărâma
 • egalitate ≠ inegalitate
 • emite ≠ recepționa
 • energic ≠ melancolic
 • etern ≠ pieritor, trecător
 • eternitate ≠ temporalitate
 • evoluție ≠ involuție
 • expansiune ≠ contractare
 • explicit ≠ implicit
 • extins ≠ restrâns
F
 • facil ≠ anevoie
 • față ≠ dos
 • favoriza ≠ defavoriza, zădărnici
 • fecund ≠ steril, sterp
 • fericit ≠ nefericit, nenorocit
 • fierbinte ≠ rece
 • firesc ≠ absurd
 • fix zx mobil
 • flata ≠ jigni
 • folos ≠ pagubă
 • fortifica ≠ slăbi
 • fruntaș ≠ codaș
G
 • generos ≠ avar, egoist, egolatru
 • geniu ≠ prost
 • gigantic ≠ mărunt, pitic
 • glorie ≠ batjocură
 • glumeț ≠ serios, sumbru
 • grandoare ≠ decadență
 • grăbi ≠ încetini, frâna, tempera
 • gras ≠ costeliv, slab
 • gros ≠ subțire
 • guraliv ≠ tăcut
H
 • harnic ≠ leneș
 • hărnicie ≠ trândăvie
 • hotărât ≠ dezorientat
 • hotărât ≠ nehotărât
 • hrăni ≠ flămânzi
 • hrănit ≠ flămând
I
 • identic ≠ deosebit, distinct
 • iertare ≠ pedeapsă
 • iluzie ≠ decepție, deziluzie
 • imediat ≠ abisalitate
 • indigen ≠ străin
 • indulgent ≠ server
 • inițial ≠ final
 • indolent ≠ umil
 • inteligent ≠ neștiutor, prost
 • introducere ≠ final, încheiere
 • iubit ≠ hulit, urât
 • izbânda ≠ eșec, înfrângere, neizbândă
Î
 • îmbina ≠ dezbina
 • împiedica ≠ despiedica
 • înaintare ≠ retragere
 • înainte ≠ înapoi, îndărăt
 • înălța ≠ coborî, lăsa, pleca, prăbuși
 • încărca ≠ descărca
 • încânta ≠ revolta
 • încoace ≠ încolo
 • încredere ≠ îndoială, neîncredere, teamă
 • îndrăgi ≠ urî
 • înfrățit ≠ desfrățit
 • îngăduitor ≠ neîndurat, nemilos
J
 • jilav ≠ uscat
 • judecat ≠ nejudecat
 • june ≠ bătrân
 • junețe ≠ bătrânețe
 • just ≠ fals, greșit, injust, nejust
 • justețe ≠ injustețe
 • justificat ≠ nejustificat
 • justiție ≠ injustiție
L
 • laic ≠ religios
 • laudă ≠ batjocură, blamare, critică, mustrare, ocară
 • lăuda ≠ blama, huli, înjura
 • lega ≠ desface, dezlega
 • liber ≠ închis, supus
 • limbut ≠ mut, tăcut
 • limpede ≠ tulbure
 • liniște ≠ zgomot
 • logic ≠ absurd, alogic, ilogic
 • luminat ≠ întunecat
 • luminiș ≠ întunecime
 • lung ≠ scurt
M
 • major ≠ minor
 • manifest ≠ voalat
 • material ≠ imaterial, spiritual
 • mărinimos ≠ egoist
 • mărturisi ≠ tăgădui
 • mereu ≠ nicicând, niciodată
 • miazănoapte ≠ sud
 • mișcare ≠ nemișcare, tip repaus
 • mobiliar ≠ imobiliar
 • modest ≠ infatuat
 • moral ≠ imoral
 • munci ≠ odihni
N
 • naștere ≠ deces, moarte
 • natural ≠ artificial, miraculos
 • nădejde ≠ desperare, deznădejde
 • necesar ≠ dăunător
 • nelimitat ≠ finit
 • nemurire ≠ vremelnicie
 • nobil ≠ ignobil, ordinar, vulgar
 • normal ≠ anormal, iresponsabil, nebun
 • noroc ≠ nenoroc, nenorocire
 • norocos ≠ nefericit
 • numeros ≠ redus
 • numit ≠ revocat
O
 • obiectiv ≠ subiectiv
 • obișnuit ≠ neobișnuit
 • ocupat ≠ gol
 • ofensivă ≠ defensivă
 • om ≠ neom
 • omniprezent ≠ absent
 • onest ≠ necinstit
 • optimist ≠ pesimist
 • opulent ≠ sărac
 • ordine ≠ anarhie, debandadă, dezordine, haos
 • oricine ≠ nimeni
 • oșteni ≠ odihni
P
 • paradis ≠ iad
 • posibil ≠ imposibil
 • părăsi ≠ regăsi, reveni
 • pentru ≠ împotriva
 • permanent ≠ efemer, momentan, sezonier, temporar, trecător, vremelnic
 • pierde ≠ găsi, recâștiga
 • placea ≠ detesta, displăcea
 • plăcut ≠ dezagreabil, displăcut, neplăcut
 • ploios ≠ secetos, uscat
 • pozitiv ≠ negativ
 • precedent ≠ posterior, următor
 • predilect ≠ antipatic
R
 • rațional ≠ absurd, ilogic, irațional
 • răsărit ≠ amurg, apus, asfințit
 • răsturnare ≠ instaurare
 • râs ≠ plâns
 • receptare ≠ difuzare
 • reliefa ≠ estompa
 • respect ≠ despreț
 • revoltat ≠ supus
 • riguros ≠ superficial
 • robust ≠ flasc, slab
 • roditor ≠ neroditor, steril, sterp
 • rupere ≠ reluare, restabilire
S
 • salva ≠ distruge, îngropa
 • sătul ≠ flămând
 • sedentar ≠ nomad
 • sentiment ≠ resentiment
 • sigur ≠ eronat, incert
 • simetrie ≠ asimetrie
 • simultan ≠ decalat, succesiv
 • singular ≠ plural
 • sobru ≠ destrăbălat
 • solid ≠ fragil, lichid
 • somn ≠ nesomn, trezire
 • stăpân ≠ rob, sclav, slugă
T
 • tandrețe ≠ cruzime
 • tare ≠ încet, moale, slab, slăbănog
 • tăcere ≠ gălăgie
 • trăie ≠ slăbiciune
 • teafăr ≠ bolnav
 • tinerețe ≠ bătrânețe
 • tipic ≠ atipic
 • transparent ≠ opac
 • trecut ≠ viitor
 • triumf ≠ înfrângere, pierzare, scădere
 • trudă ≠ trândăvie
 • tuturor ≠ nimănui
U
 • uman ≠ inuman
 • umflat ≠ dezumflat
 • umiditate ≠ uscăciune
 • unic ≠ multiplu
 • uniformizare ≠ diferențiere
 • unilateral ≠ multilateral
 • unire ≠ despărțire, dezbinare, separare
 • unitar ≠ diferit, separat
 • univoc ≠ echivoc
 • urcare ≠ coborâre
 • uriaș ≠ pitic
 • util ≠ inutil
V
 • valid ≠ infirm, nevalid
 • vară ≠ iarnă
 • vânzare ≠ cumpărare
 • veghe ≠ somn, vis
 • venit ≠ cheltuială
 • verific ≠ fals, fantastic, fantezie
 • vesel ≠ amărât, întristat, mâhnit, melancolic, mohorât, necăjit, supărat, trist
 • veșnic ≠ efemer, trecător, vremelnic
 • victorie ≠ eșec, înfrângere
 • viguros ≠ firav, slab
 • violent ≠ bleg, lent
Z
 • zăpușeală ≠ frig
 • zâmbet ≠ încruntare
 • zdravăn ≠ slăbănog
 • zgârcit ≠ cheltuitor, risipitor
 • zi ≠ noapte
 • zice ≠ dezice, tăcea
 • zidire ≠ dărâmare
 • zori ≠ amurg, apus, seară
 • zvelt ≠ gras, planturos
Închide meniul