Desinențele sunt afixe exclusiv gramaticale, care nu participă la formarea temei ci se adaugă la aceasta pentru a crea forma unui cuvânt nou. Desinențele arăta numărul și cazul la substantive, genul, numărul și cazul la adjective, persoana (și numărul) la verbe

Spre exemplu, cuvântul casă, cu sensul de “construcție folosită de oameni ca locuință”, are o serie de forme autonome casă, casa, case, casei, casele, caselor. Aceste forme pot fi segmentate în unități de forma cas- care reprezintă rădăcina, un element de expresie cu sensul lexical (noțional) de casă și -a, -e, -i, -le, -lor elemente de expresie care nu au sens noțional, ci au sens gramatical (ajută la exprimarea opozițiilor gramaticale articulat/nearticulat, singular/plural, acuzativ/genitiv etc).

Închide meniul