Din punct de vedere etimologic, cuvintele calchiate au etimologie externă, adică au o origine în altă limbă. Acest fel de cuvinte sunt obținute în urma fenomenului lingvistic numit calc lexical, care reprezintă totodată un mijloc de îmbogățire a vocabularului.

Fenomenul lingvistic de calc lexical a fost dezvoltat separat, la capitolul mijloace de îmbogățire a vocabularului, motiv pentru care nu va fi reluat și aici. Pentru mai multe detalii, vezi calcul lexical.

În continuare, pentru o perspectivă generală asupra subiectului vom prezenta o scurtă definiție a calcului, urmată de câteva exemple de cuvinte calchiate în limba română.

Prin calc lexical se înțelege traducerea morfemelor unui cuvânt străin prin echivalente românești.

 • a întrevedea < fr. entrevoir (fr. entre = „între” + fr. voire = „a vedea”)
 • simțământ < fr. sentiment (fr. sentir = „simț/ a simți” + -ment = -(ă)mânt)
 • demers < démarche (fr. de = de + fr. marche = „mers”)
 • întreprinde < fr. entreprendre
 • dreptunghi < fr. rectangle
 • ședință < fr. séance
 • întrerupător < fr. interrpteur
 • înlocui < fr. remplacer
 • scurtcircuit < fr. court-circuit
 • patruped < fr. quadrupède
 • anticameră < fr. antichambre
 • nou-născut < fr. fr. nouveau-né
 • liber-schimb < fr. libre-échange și en. free trade
 • autoservire < en. self-service
 • cal-putere < en. horse-power
 • război-fulger < germ. Blitzkrieg
 • vinars < germ. Branntwein
 • nu-mă-uita < germ. Vergi meinnicht
Închide meniul