Situl Lexicologia limbii române este un proiect online, cu scop educativ, care își propune să reunească la un loc și să ofere gratuit tuturor celor interesați toate elementele care țin de vocabularul limbi române. Situl un proiect independent și nu este asociat niciunei instituții publice sau private.

Care este obiectul sitului

Obiectul sitului Lexicologia limbii române este prezentarea lexicologiei limbii române. Din definiția lexicologiei rezultă că lexicologia se ocupă cu studiul lexicului (vocabularului), materialitatea, semnificația și originea cuvintelor. Prin urmare, situl prezintă cuvântul în limba română din perspectivă sonoră și morfematică, a semnificației și a originii, precum și totalitatea cuvintelor limbii române reunite în lexicul sau vocabularul limbii române.

Conținutul sitului

Conținutul sitului Lexicologia limbii române este întocmit pe baza unor resurse bibliografice – lucrări de specialitate ale unor autori recunoscuți în domeniul lexicologiei limbii române, dar din punctul de vedere al conținutului final este o producție proprie a autorilor acestui sit. Din acest motiv, conținutul acestui sit trebuie luat exact „așa cum este”, prin aceasta înțelegând că autorii nu-și asumă nicio răspundere legală sau morală pentru eventualele efecte care ar putea avea drept cauză inadvertențele din cadrul sitului.

În paginile sitului Lexicologia limbii române se poate să se fi strecurat erori sau inadvertențe. Pentru orice greșeală pe care o sesizați, vă rugăm să completați formularul de contact și să ne indicați cu exactitate care este eroarea întâlnită și legătura (adresa url) aferentă.

Cui se adresează situl?

Situl Lexicologia limbii române se adresează tuturor celor care doresc să învețe, să aprofundeze sau să consulte punctual aspecte care țin de vocabularul limbii române. Principala noastră țintă sunt elevii și studenții care au nevoie de o sursă de informare completă asupra vocabularului limbii române, precum și cititorul ocazional care are nevoie de o informare rapidă asupra diferitelor chestiuni de vocabular.

Ne-ar bucura să aflăm că situl nostru este consultat și de grupul restrâns al specialiștilor în lexicologia limbii române. La fel de bucuroși am fi dacă am afla că situl prezintă o utilitate și pentru aceștia. Totodată, așteptăm din partea acestora opinii critice și observații pertinente care să conducă la creșterea gradului de acuratețe a informațiilor din paginile acestui proiect online.

Cum este structurat conținutul sitului

Structura sitului urmărește exact modul în care este definită lexicologia. Prin urmare secțiunile mari ale sitului sunt:

  • lexicologia (prezentare generală)
  • cuvântul (definiție și structură)
  • sensul cuvintelor sau semantica (definiție și clasificări ale cuvintelor după sens)
  • originea cuvintelor sau etimologia (definiție și clasificarea cuvintelor după origine)
  • vocabularul (definiție și organizare)

Noțiunile întâlnite în studiul limbii române sunt interdependente și din punct de vedere didactic pot fi prezentate în diverse feluri, în funcție de perspectiva din care încercăm să prezentăm disciplina. Spre exemplu dacă vorbim de vocabularul limbii române, toate noțiunile pot fi subsumate vocabularului, iar structura sitului ar putea avea ca punct de plecare vocabularul. Prin urmare, am fi îndreptățiți să avem un capitol distinct denumit Mijloace de îmbogățire a vocabularului, care ar avea în vedere căile prin care vocabularul se înmulțește cu noi elemente lexicale. Dacă am prezenta același subiect cu accentul pe cuvânt am fi îndreptăți să avem un capitol distinct denumit Formarea cuvintelor, deoarece prin anumite procedee apar noi cuvinte în limbă de la cele existente. Practic, ambele perspective țin de etimologia cuvintelor și de explicarea originii lor în limba română: unele sunt moștenite, altele împrumutate, altele creații interne prin diverse procedee. Astfel, pentru a nu dubla sau tripla explicațiile și exemplele, în anumite locuri noțiunile sunt explicate sumar, iar prin trimiteri explicite sau linkuri îndreptăm cititorul spre locul în care noțiunile sunt dezvoltate.

Închide meniul