Cuvântul reprezintă unitatea lexicală (unitatea de bază a vocabularului). Totalitatea unităților lexicale formează vocabularul (lexicul) limbii.

Privite ca unități lexicale, cuvintele se împart din punct de vedere al structurii în:

 • simple: mama, masă, oraș, frumos, a merge, sus, pe, și
 • derivate: preșcolar, neștiutor
 • compuse: doisprezece, bunăvoință, dreptunghi, binefăcător, bună-credință, bun-simț, floarea-soarelui, pasărea-paradisului, redactor-șef
 • îmbinări stabile de cuvinte (combinații de cuvinte), dar care din punct de vedere al înțelesului se comportă „ca un singur cuvânt”

O serie de lingviști consideră că în categoria unităților lexicale intră nu doar cuvintele simple și compuse sau locuțiunile, dar și îmbinările stabile de cuvinte (construcții complexe precum expresiile, zicătorile sau proverbele. Din punct de vedere lexicologic, construcțiile complexe funcționează în vorbire ca entități distincte și au o structură care nu poate fi modificată, în schimb poate fi analizabilă sintactic. Modificarea componentelor acestor structuri atrage după sine anularea caracterului de unitate distinctă.

 • locuțiune: de treabă, a băga de seamă, din când în când, prin urmare
 • expresii: se face luntre și punte, cum te văd și cum mă vezi
 • zicători: are zile cu carul, a dat în mintea copiilor, na-ți-o frântă că ți-am dres-o
 • proverbe: Prietenul la nevoie se cunoaște. Cine se scoală de dimineață departe ajunge.

Cuvinte vs. unități lexicale

Diferența dintre cuvinte în general și cuvinte privite ca unități lexicale poate fi înțeleasă mai bine cu ajutorul următorului exemplu.

 Prin urmare ,  când   îl   rog   ceva   de   bun-simț   se face luntre și punte   și   mă   ajută .

Dacă analizăm fraza, vom observa că este compusă din 17 cuvinte privite într-un sens general, care înseamnă:

 • 11 unități lexicale individuale: a ajuta, bun-simț, când, ceva, de, a se face luntre și punte, îl, mă, prin urmare, a ruga, și
 • din care 8 sunt cuvinte simple: când, îl, rog, ceva, de, și, mă, ajută
 • un cuvânt compus: bun-simț
 • o locuțiune: prin urmare
 • o expresie: a se face luntre și punte
Închide meniul