În funcție de numărul de foneme din care sunt alcătuite, cuvintele se împart în monofonematice și polifonematice.

În funcție de sensul lexical, cuvintele se împart în autonome și instrumente gramaticale.

  • Cuvintele autonome denumesc obiecte, exprimă însușiri, caracteristici, acțiuni, numărul, ordinea obiectelor, imită sau exprimă stări, emoții etc. Despre aceste cuvinte spunem că au sens lexical.
  • Cuvintele instrumente gramaticale servesc la realizarea relațiilor care se stabilesc între cuvintele autonome în cadrul enunțurilor. Despre aceste cuvinte spunem că nu au sens lexical.

După numărul de sensuri, cuvintele se împart în monosemantice și polisemantice.

În funcție de formă și sens, cuvintele se împart în omonime, sinonime, antonime, paronime.

  • Omonime sunt cuvintele cu formă identică și înțeles total diferit.
  • Sinonime sunt cuvintele cu forme diferite, dar cu înțeles identic sau foarte asemănător.
  • Antonime sunt cuvintele cu formă diferită și înțeles opus.
  • Paronime sunt cuvintele aproape identice sau foarte asemănătoare că formă, însă diferite ca înțeles.

În funcție de structură fonetică (foneme și accent) și de structură grafică, cuvintele se împart în:

  • Omofone sunt cuvintele care se pronunță la fel, dar nu sunt grafic identice.
  • Omografe sunt cuvintele care se scriu la fel, dar diferă din punct de vedere fonetic.
Închide meniul