Lexicologia limbii române

Lexicologia limbii române este un proiect online dedicat în exclusivitate elementelor de lexicologie și de vocabular ale limbii române. Situl se adresează celor care doresc să-și reîmprospăteze cunoștințele de vocabular, dar și elevilor care studiază vocabularul în cadrul orelor de limba română.

DESPRE LEXICOLOGIE

Conținut acordeon

Lexicologia este o disciplină a lingvisticii care studiază structura și dinamica lexicului (vocabularului), materialitatea, semnificația și originea cuvintelor.

află mai multe

Morfonemia este ramura lexicologiei care studiază structura materială a componentelor vocabularului.

află mai multe

Semantica sau semasiologia este ramura lexicologiei care studiază sensurile cuvintelor.

află mai multe

Etimologia este ramura lexicologiei care studiază originea și evoluția cuvintelor din perspectiva formei și al sensului.

află mai multe

Lexicografia este o ramură a lingvisticii care stabilește principiile și metodele practice de întocmire a dicționarelor.

află mai multe

CUVÂNTUL

Conținut acordeon

Cuvântul este unitatea fundamentală a limbii, unitatea fundamentală a gândirii și a comunicării dintre oameni.

află mai multe

Sub aspectul formei, din punct de vedere sonor, cuvintele sunt formate din unități fonice minimale, numite foneme (sau sunete-tip).

află mai multe

Sub aspectul formei, din punct de vedere sonor, cuvintele sunt formate din unități minimale cu conținut (semnificație), numite morfeme.

află mai multe

În planul conținutului, cuvintele sunt privite din perspectiva valorii semantice (semnificației) sau a sensului.

află mai multe

În funcție de o serie de criterii fonematice, semantice și etimologice cuvintele pot fi clasificate în mai multe feluri.

află mai multe

Prin formarea cuvintelor se înțelege obținerea unor noi unități lexicale de la materialul lingvistic de existent prin procedee specifice.

află mai multe

VOCABULARUL

Conținut acordeon

Vocabularul (lexicul) unei limbi înseamnă totalitatea unităților lexicale, numite în mod obișnuit cuvinte, care există la un moment sau care au existat, vreodată, în limba respectivă.

află mai multe

Prin organizarea vocabularului se urmărește prezentarea conținutului acestuia, structura sa organizatorică și principiile care stau la baza acestei structurări.

află mai multe

Vocabularul fundamental sau fondul lexical principal reprezintă partea vocabularului formată din cuvintele absolut necesare pentru a realiza comunicarea între oameni.

află mai multe

Masa vocabularului sau vocabularul secundar este alcătuită din cuvinte care nu sunt cunoscute și folosite de toți vorbitorii unei limbi, deoarece denumesc obiecte și noțiuni cu circulație restrânsă.

află mai multe

 Îmbogățirea vocabularului, adică apariția unor noi unități lexicale în limbă, se face prin mijloace interne și mijloace externe.

află mai multe

Prin dinamica vocabularului se înțelege totalitatea schimbărilor care au loc în cadrul ansamblului vocabularului.

află mai multe

Închide meniul